Vanaf 1 juli 2012 hoort bij nieuwbouwplannen het ingevulde formulier (Formulier Veilig Onderhoud) tot de indieningvereisten. Een vraag die ons veel gesteld wordt is of dit formulier ook voor (particuliere) woningbouw moet worden ingevuld. Het antwoord hierop is eenvoudig: JA! Het belangrijkste doel van het formulier is immers om ontwerpers en opdrachtgevers te dwingen na te denken over de manier waarop hun gebouw veilig kan worden onderhouden, en dat is ook van toepassing op de (particuliere) woningbouw.

Onderhouden wil in dit geval niet alleen zeggen schoonmaken, maar ook reparatie en vervanging vallen onder onderhoud. Het formulier dat bij iedere aanvraag moet worden ingediend onderscheidt een aantal verschillende onderwerpen.

A. Binnenkant gebouw

A1    Atrium

A2    Glazen liftschacht

A3    Trappenhuizen

B. Buitenkant gevel

C. Werken op en aan dak

C1    Glazen dak

C2    Hellend dak

C3    Platdak (grens volgens onderhoudsbranche bij dakhelling tot 15°)

Het is gebleken dat het niet eenvoudig is, dit formulier correct in te vullen. Feitelijk is kennis nodig over wanneer het wel of niet is toegestaan op een bepaalde manier te werken. Kennis van de arbo-regelgeving is daarbij noodzakelijk. Veel informatie is door de stichting Arbouw verzameld in de zogenaamde A-bladen, ook is informatie terug te vinden op de website: http://veiligopdehoogte.nl

Voorbeeld; vrijstaande eensgezinswoning

Als voorbeeld hoe het formulier in te kunnen invullen geven wij u hieronder een voorbeeld voor een vrijstaande woning. We nemen als voorbeeld een veel voorkomend bouwwerk een vrijstaande woning inclusief naastgelegen garage met de volgende uitgangspunten:

 • oppervlakte platdak garage 32m²
 • platdak met hoogte 3,2m¹
 • dakrand hoogte 0,3m¹
 • woning hellend dak

Om het formulier zorgvuldig in te vullen kijken we eerste welke onderdelen van toepassing zijn op ons bouwwerk. Ons bouwwerk heeft alleen te maken met de volgende onderdelen:

B. Buitenkant gevel

C. Werken op en aan dak

    C2    Hellend dak

    C3    Platdak

We richten ons dan ook op deze onderdelen van het formulier. De overige onderdelen zijn niet van toepassing op ons bouwwerk en hoeven dus ook niet te worden ingevuld.

Werken op en aan dak: Platte dak

Voor het bepalen van het beveiligingsniveau van platte daken in onderstaande tabel is gebruik gemaakt van het ‘A-blad Platte daken’ uitgegeven door de Stichting Arbouw. De inhoud van dit A-blad is hieronder in tabelvorm samengevat.

PLATDAK

 Woning met

dakoppervlak < 20m²

Woning met

dakoppervlak > 20m²

Bijgebouw*

werkhoogte < 2,5m¹

 geen aanvullende voorzieningen verreist

geen aanvullende voorzieningen verreist

geen aanvullende voorzieningen verreist

werkhoogte > 2,5m¹ & < 10m¹

 individuele voorzieningen + vermelding in RI&E en/of V&G-plan

 

collectieve voorzieningen

individuele voorzieningen + vermelding in RI&E en/of V&G-plan

werkhoogte > 10m¹

collectieve voorzieningen

collectieve voorzieningen

collectieve voorzieningen

 * bergingen, garages, luifels, dakkapellen en andere aanbouwen resp. opbouwen.
 

Conclusie

Wanneer we onze voorbeeldwoning toetsen aan bovenstaande tabel kunnen we de volgende conclusies trekken:

De woning bezit een garage met een platdak van 32m2. De garage kan worden aangemerkt als bijgebouw. De werkhoogte van de garage is gelegen tussen de 2,5 en de 10 meter, dit betekend dat individuele voorzieningen getroffen moeten worden. Op het formulier moet vervolgens worden aangegeven welke voorzieningen er getroffen worden.

Toelichting individuele voorzieningen platdak

Met individuele voorzieningen ofwel aangelijnd werken, wordt bedoelt dat de medewerker een harnas of gordel draagt die is verbonden met een verankeringspunt. Een verankeringspunt is een stevige, veilige plaats om de vanglijn aan te bevestigen. Voor het realiseren van individuele voorzieningen voor onderhoud kan men er tijdens het ontwerp voor kiezen om wel of geen voorzieningen op te nemen. Indien er gekozen wordt om wel voorzieningen op te nemen kan er gekozen worden voor:

 1. Permanente aanhaakvoorzieningen (gebouwgebonden ankerpunten)
 2. Rails met aanklikmechanisme (ankerpunten i.c.m. een lijnsysteem)

Echter wordt een rails met aanklikmechanisme niet snel gebruikt in de lagere woningbouw maar zal meer gekozen worden tijdens het realiseren van woongebouwen en utiliteitsgebouwen.

Kiest u ervoor om geen voorzieningen op te nemen zult u tijdens onderhoud gebruik moeten maken van:

 1. Een steiger

Toelichting collectieve voorzieningen platdak

Voor het realiseren van een collectieve voorzieningen voor onderhoud kan men er tijdens het ontwerp voor kiezen om wel of geen voorzieningen op te nemen. Indien er gekozen wordt om wel voorzieningen op te nemen spreek je van:

Permanente dakrandbeveiliging

 1. Permanente dakrand van minstens 1m. hoog;
 2. Permanent dakrandbeveiliging van minstens 1m. hoog.

Kiest u ervoor om geen voorzieningen op te nemen zult u tijdens onderhoud gebruik moeten maken van:

 1. Tijdelijke dakrandbeveiliging van minstens 1m. hoog geplaatst volgens de voorschriften van een gecertificeerde leverancier.
 2. Een steiger