PH Bouwadvies heeft binnen de bouwbesluittoets een thermisch-hygrische berekening gemaakt om te onderzoeken of er geen vochtproblemen ontstaan

PH Bouwadvies