PCM staat voor Phase Change Materials. PCM materialen kunnen worden gebruikt voor het opslaan van energie, om deze energie op een later moment weer af te staan. Het materiaal heeft energie nodig om over te gaan van een vaste naar een vloeibare fase, hierdoor ontrekt dit materiaal warmte uit de omgeving en heeft dit dus een koelend effect. Wanneer het materiaal stolt komt de opgeslagen energie in de vorm van warmte weer vrij. Deze warmte kan de omliggende ruimte dan weer opwarmen.

Deze materialen maken gebruik van het verschijnsel latente warmte om een hoge thermische dichtheid te verkrijgen. Latente warmte is de grote hoeveelheid energie die opgenomen of afgestaan wordt wanneer een stof overgaat van vaste naar vloeibare toestand (smelten) of van vloeibare naar vaste toestand (stollen of kristallisatie). Deze fase-overgangen vinden plaats bij een constante temperatuur en het smelt- en stolproces kan herhaald worden over een oneindig aantal cycli zonder dat dit gevolgen heeft voor de fysische of chemische eigenschappen.

Toepassen van PCM in de bouw

PCM materialen worden nog maar beperkt toegepast in de bouw. Toch is het materiaal makkelijk te verwerken en bied het grote voordelen. Een goede en makkelijke toepassing is het verwerken van de materialen in vloerverwarming. Door de aanwezigheid van de Phase Change Materials in de vloer kan de installatie om het huis te verwarmen kleiner worden uitgevoerd. Vooral bij laag temperatuurverwarming waarbij de opwekking van de energie door een een warmtepomp gebeurt, betekend dit dat een kleinere of ander type (lucht) warmtepomp kan worden toegepast. De besparing t.o.v. het traditionele systeem kan oplopen tot vele duizenden euro’s bij de investering en honderden euro’s per jaar in het gebruik. Op korte termijn zullen we deze site aanvullen met enkele rekenvoorbeelden waaruit de besparing blijkt

Phase Change Materials vloerverwarming

Bij toepassing van PCM in vloerverwarming wordt het PCM aangebracht over ongeveer 50% van de oppervlakte van de vloer. Verder kan een traditioneel vloerverwarmingssysteem worden toegepast. De vloer wordt ook niet dikker en er zijn geen andere bijzonder bouwkundige voorzieningen noodzakelijk.

Phase Change Materials vloer

PCM in de Energieprestatie

Voor iedere nieuwbouwwoning in Nederland moet de energieprestatie worden berekend. Phase Change Materials hebben een gunstig effect op het binnenklimaat en het energieverbruik. Op dit moment wordt de toepassing van het materiaal nog niet gewaardeerd binnen de energieprestatie. Het is nog niet helemaal duidelijk of de toepassing van PCM in de nieuwe norm, die eind 2011 van kracht wordt, wel wordt gewaardeerd. Toch is het ook nu al mogelijk een EPC=0,4 woning te ontwerpen waarbij PCM wordt toegepast.

PH Bouwadvies