Definitie

De oorspronkelijke definitie van passiefhuis luidt als volgt: ‘de term passiefhuis staat voor een specifieke constructiestandaard voor woongebouwen met een goed binnenklimaat gedurende winter zowel als zomer, zonder traditioneel verwarmings- of koelsysteem’.

In de praktijk zien we dat er flexibel wordt omgegaan met deze definitie. Vanwege het uitgebreide gasnetwerk, de voordelige gasprijzen en uit psychologisch oogpunt is er in passiefhuizen vaak toch een kleine vorm van bijverwarming aanwezig. Desondanks zien we dat er in passiefhuizen een zeer comfortabel binnenklimaat wordt gecombineerd met een grote reductie van de energievraag. Dit laatstgenoemde is het belangrijkste punt uit de ‘Trias Energetica theorie’, waarop het passiefhuis-concept is gebaseerd.

De reductie van de energievraag, die ten opzicht van een traditionele nieuwbouwwoning kan oplopen tot 75%, komt tot stand door een combinatie van ontwerp-, bouw- en installatietechnische maatregelen. Onderstaand zijn de belangrijkste maatregelen beschreven.

Situering

Om optimaal gebruik te kunnen maken van passieve verwarming dient de woning op het zuiden te zijn gesitueerd. Grote raamoppervlakten op het zuiden en relatief weinig verliesoppervlakten op het zuiden zorgen voor een optimale benutting van deze passieve energie. Hierbij is het wel van belang dat er voldoende daglicht in de woning valt, zodat de gebruiker niet genoodzaakt is de woning kunstmatig te verlichten. De situering op het zuiden is tevens van belang wanneer er zonnecollectoren of –panelen worden toegepast.

Isolatie

Passiefhuizen dienen zeer goed geïsoleerd te worden. Als vuistregel wordt een minimale Rc-waarde voor vloer, gevels en dak van 8,0 W/m²K gehanteerd. Ook de detaillering van de thermische schil verdiend extra aandacht, aangezien koudebruggen uit den boze zijn. Naast de ver doorgevoerde isolatie wordt er drie-voudige-glas met een U-waarde van 0,8 W/m²K toegepast.

Luchtdichtheid

Zeer belangrijk onderdeel van een passiefhuis is de luchtdichtheid. Dit vraagt zowel tijdens de ontwerp- als uitvoeringsfase extra aandacht van de professional. De maximale waarde voor de kierdichting (n50-waarde) is 0,6. Dit houdt in dat de hoeveelheid lucht die per uur uit de woning lekt maximaal 0,6 maal het volume van de woning mag bedragen. Ter vergelijking; de maximale n50-waarde die wordt voorgeschreven in het bouwbesluit 2006 is 4,0.

Gebalanceerd ventilatiesysteem

Door de hoge mate van kierdichting en isolatie in passiefhuizen is het regelmatig verversen van de binnenlucht van groot belang. Door het toepassen van een gebalanceerd ventilatiesysteem met WTW wordt een optimale luchtkwaliteit gewaarborgd. Daarnaast kan er worden gekozen om de verse, ingeblazen lucht voor te verwarmen tot ca. 48ºC (grotendeels met teruggewonnen warmte), waardoor er geen traditioneel verwarmingsysteem toegepast hoeft te worden. Dit levert op zijn beurt weer een relatief grote besparing op de stichtingskosten.

Nadelen

Naast de grote reductie van de energievraag en een woning met uitstekend binnenklimaat kleven er ook een aantal nadelen aan het passiefhuis-concept. Zo vallen de bouwkosten zo’n 10-15% hoger uit en zorgen de relatief dikke buitenwanden voor een verlies van het gebruiksoppervlak. In ruil hiervoor zal de energierekening veel lager uitvallen dan u gewend bent en leeft u in een duurzame- en waardevaste woning.

PelserHartman & Passiefhuis

Heeft u plannen om een passiefhuis te bouwen of uw bestaande woning om te bouwen tot passiefhuis? PelserHartman beschikt over de kennis en informatie om u tijdens diverse fases in het ontwerptraject te adviseren. Zo bent u bij ons aan het juiste adres om uw ontwerp te vertalen naar bouwkundige tekeningen en toetsen wij uw ontwerp aan het bouwbesluit. Uiteraard horen hier o.a.  een EPC-, daglicht en ventilatieberekening bij. Verder kunnen wij u in een vroeg stadium een indicatie voor het uiteindelijke energiegebruik geven of berekenen wij zeer nauwkeurig het uiteindelijke energiegebruik in een speciaal voor passiefhuizen ontwikkelde ontwerptool. Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op.

PH Bouwadvies