NEN 7120, de nieuwe energieprestatienorm (EPG)

Naar pagina Bouwbesluit en Regelgeving

(03-09-2010)

EPC-eis

Al Enige tijd geleden is door VROM aangekondigd dat per 1 januari 2011 de EPC-eis voor woonfuncties wordt verlaagd van 0,8 naar 0,6. Hoewel de inwerkingtreding van nieuwe EPC eisen in het verleden regelmatig vertragingen opliepen wordt de datum dit keer zeer waarschijnlijk wel gehaald. Dit betekend dat nieuw te bouwen woningen en woongebouwen in 2011 nog energiezuiniger dienen te worden!

Nieuwe norm: NEN7120; 2010

Nieuwe EPC eisen, nieuwe norm. Per 1 september 2010 is de nieuwe EPC-norm NEN7120 gepubliceerd. NEN7120 is de nieuwe norm om energiebesparende maatregelen te berekenen en daaruit een keuze te maken. NEN 7120 is de bepalingsmethode voor de vaststelling van de energieprestatie en de energiezuinigheid van een woon- of utiliteitsgebouw. De methode is geschikt voor nieuwbouw en bestaande bouw. Ook kan het energiegebruik van een gebouw worden bepaald. De norm is zo ingericht dat ze kan worden gebruikt als instrument voor de Bouwregelgeving. De norm komt voort uit het europese norm EPDB en aangepast aan de Nederlandse situatie.

Met het verschijnen van de nieuwe norm NEN7120 vervallen ook de oude rekenmethodes zoals wij deze gewend waren. (De EP-W en EP-U). De overheid staat echter toe om tot 1 juli 2011 nog met de oude software te rekenen, daarna moet bij het aanvragen van een vergunning altijd worden gerekend met de nieuwe norm

In de nieuwe norm zijn nieuwe en innovatieve energiebesparende technieken opgenomen die in de praktijk tot substantiële besparingen leiden en die voldoen aan de randvoorwaarden die de Bouwregelgeving stelt.

Verandering

Er veranderd dus veel het komende jaar. PelserHartman zal alle ontwikkelingen op de voet volgen en u op deze site informeren over alle ontwikkelingen. U kunt op deze site op termijn ook informatie verwachten over verschillende mogelijkheden om uw woning aan de nieuwe strenge EPC-eisen te laten voldoen.

PH Bouwadvies