Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit 2012 is in de plaats gekomen van het Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeriële regeling, het Gebruiksbesluit en een aantal voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordeningen. Het bevat ook enkele nieuwe voorschriften. Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Alle gebouwen en andere bouwwerken in Nederland moeten voldoen aan deze voorschriften. In sommige gevallen geldt voor monumenten een uitzondering en kan met een lager kwaliteitsniveau worden volstaan.

Download hiet het infoblad: infoblad-bouwbesluit-2012-moeten-monumenten-voldoen-aan-de-bouwregelgeving

Bron: rijksoverheid

PH Bouwadvies