Selecteer een pagina

Een groot aantal bestaande voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in een geheel nieuw Bouwbesluit: het Bouwbesluit 2012. Dit nieuwe besluit komt in de plaats van het Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeriële regeling, het Gebruiksbesluit en een aantal voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordeningen. Het nieuwe Bouwbesluit bevat ook enkele nieuwe voorschriften. De voorschriften voor kamergewijze verhuur die voorheen in het Gebruiksbesluit waren geregeld zijn vanaf 1 april opgenomen in het Bouwbesluit 2012.

Download hier het infoblad: infoblad-kamergewijze-verhuur-bouwbesluit-2012

Bron: rijksoverheid

De Gruyter Fabriek (Ingang F, tweede verdieping)
Veemarktkade 8

5222 AE ‘s-Hertogenbosch
tel: +31 73-6135729

Wij zijn onderdeel vanPH group logo

  Mail ons
  Bel direct