Inmiddels is de inhoud van het ontwerpbesluit wijzigingen bouwbesluit 2012 bekend. Hierin zijn zeer veel kleine wijzigingen en reparaties vastgelegd welke worden aangepast in de nieuw versie van het Bouwbesluit 2012. De meesten zullen geen grote gevolgen hebben. Er vallen 2 aanpassingen op;

Verlaging U-waarde.

Aanscherping warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) voor kozijnen, ramen en deuren. De U-waarde wordt verlaagd van 2,2 naar 1,65 W/m2.k. In een eerder nieuwsbericht is hier al aandacht aan besteed.

Nieuwbouweisen bij verbouw voor de isolatie.

Een belangrijke wijziging betreft de isolatiewaarde bij een verbouwing van een woonfunctie. Volgens de aangepaste wettekst moet; bij het geheel oprichten of geheel vernieuwen van een dakkapel of van een aan- of uitbouw worden voldaan aan de nieuwbouweisen m.b.t. de isolatiewaarden. Voor uitwendige scheidingsconstructies geldt dus een Rc-waarde van minimaal 3,5 en voor kozijnen, ramen en deuren een minimale U-waarde van 1,65 W/m2.k. Het principe van het rechtens verkregen niveau wordt bij woonfuncties dus losgelaten. Voor alle andere gebruiksfuncties verandert er niets.

let op: deze wijziging geldt alleen bij het geheel oprichten of geheel vernieuwen van een dakkapel of aan- of uitbouw, en is dus niet van toepassing bij gedeeltelijk vernieuwen of veranderen. In het geval van herbestemmen van een bestaand gebouw naar een woonfunctie verandert er dus niets.

De wijzigingen worden zeer waarschijnlijk per 01-01-2013 doorgevoerd.

Dowload hier het conceptbesluit: BB2012-wijzigingen01012013