U-waarden kozijnen (type, materiaal, glas, afstandhouders etc.)

Sinds 1 maart 2013 mag de U-waarde van de totale kozijnconstructie inclusief vulling niet hoger zijn dan 1,65 W/m²K. Deze aanpassing in het Bouwbesluit heeft echter flinke gevolgen gehad voor de keuze van een kozijn- en/of deurtype. Daarom heeft de overheid besloten om per 1 januari 2015 een lichte versoepeling door te voeren.

Deze versoepeling houdt in dat niet ieder kozijn meer moet voldoen aan de eis van 1,65 W/m²K maar dat alle ramen gemiddeld aan deze waarde voldoet. Er mogen dan dus ook ramen in een gebouw zijn met een slechtere Uw, als het gemiddelde maar voldoet aan 1.65 W/m².K. Echter is het voorlopig nog onduidelijk hoe de gemiddelde U-waarde van ramen en deuren over een project zal worden berekend. Zodra hier mee over bekend is, zullen wij dit u mededelen.

Referentiewaarde

Voor het bepalen van de maximale U-waarde heeft de overheid destijds de volgende materialen meegenomen in het bepalen van de referentiewaarde voor een gestandaardiseerd kozijn:

 • HR++ beglazing (Ugl = 1,1 W/m²K)
 • RVS afstandhouder (Ψgl = 0,06 W/mK)
 • houten kozijn (forfaitaire Ufr waarde 2,4 W/m²K).

De gecombineerde U-waarde van bovenstaande uitgangspunten bedraagt 1,64 W/m²K.

Hoe groot is de invloed van type kozijn, type glas en afstandhouders in de EPC?

In de energieprestatieberekening rekent PelserHartman altijd standaard met de referentiewaarde zoals hierboven is omschreven. Maar met minimale aanpassingen in diverse uitgangspunten kunt u zelf ook al een winst creëren op de EPC. Alle bovenstaande uitgangspunten zijn te beïnvloeden waardoor de gecombineerde U-waarde van het totale kozijn incl. glas is te verlagen.

Om u inzicht te geven in wat de verschillende factoren doen met de gecombineerde U-waarde en de EPC hebben wij in de tabel hieronder diverse opties doorgerekend.

Soort U-waarde ZTA Materiaal Type U-waarde Type ψgl Uw EPC besparing¹
glas glas glas kozijn kozijn kozijn afstandhouder          
1,65
Hr++ glas 1,1 0,60 hout forfaitair 2,40 RVS* 0,060 1,64 -0,000
Hr++ glas 1,1 0,60 hout DRM 1,60 forfaitair 0,080 1,45 -0,014
Hr++ glas 1,1 0,60 hout DRM 1,60 Ecotec 0,041 1,35 -0,020
Hr++ glas 1,0 0,50 hout forfaitair 2,40 forfaitair 0,080 1,62 +0,014
Hr++ glas 1,0 0,50 hout DRM 1,60 Ecotec 0,041 1,28 -0,013
3-dubbel glas 0,6 0,50 hout forfaitair 2,40 forfaitair 0,080 1,34 -0,009
3-dubbel glas 0,6 0,50 hout DRM 1,60 Ecotec 0,041 1,01 -0,033
Hr++ glas 1,1 0,60 aluminium forfaitair 3,80 forfaitair 0,110 2,19 +0,043
Hr++ glas 1,1 0,60 aluminium 1,60 forfaitair 0,110 1,53 -0,009
Hr++ glas 1,1 0,60 aluminium 1,60 Ecotec 0,041 1,36 -0,020
Hr++ glas 1,0 0,60 aluminium 1,60 Ecotec 0,041 1,29 -0,013
Hr++ glas 1,0 0,60 aluminium 1,20 forfaitair 0,110 1,34 -0,009
Hr++ glas 1,0 0,60 aluminium 1,20 Ecotec 0,041 1,17 -0,022
Hr++ glas 1,1 0,60 kunststof forfaitair 2,40 forfaitair 0,080 1,62 -0,002
Hr++ glas 1,1 0,60 kunststof 1,80 forfaitair 0,080 1,51 -0,010
Hr++ glas 1,1 0,60 kunststof 1,10 forfaitair 0,080 1,30 -0,024
Hr++ glas 1,0 0,50 kunststof forfaitair 2,40 Ecotec 0,041 1,53 +0,006
Hr++ glas 1,0 0,50 kunststof 1,30 forfaitair 0,080 1,29 -0,013
Hr++ glas 1,0 0,50 kunststof 1,10 Ecotec 0,041 1,14 -0,024

1 Let op! Relatief EPC-verschil voor vrijstaande woning.

De forfaitaire Psi-waarde ( Ψgl) van de afstandhouder in de tabel hierboven hoort bij een RVS afstandhouder en is niet de standaard afstandhouder die in de praktijk wordt gebruikt.

 Conclusies

 • de gecombineerde U-waarde voor houten kozijnen is te beïnvloeden door het toepassen van de juiste houtsoort. Normaliter rekenen we met een forfaitaire waarde van 2,40 W/m²K. Maar (Dark) Red Meranti dat in Nederland veel wordt gebruikt voor het maken van kozijnen heeft eigenlijk een veel lagere U-waarde. Dit is dus positief voor de gecombineerde U-waarde van het glas en kozijn. Zonder de feitelijke bouwmethode te wijzigingen realiseert u door te rekenen met de juiste houtsoort al gratis een verbetering van de EPC.
 • de forfaitaire U-waarde van metalen kozijnen met koudebrug onderbreking is volgens NPR 2068 3,80 W/m²K en kunnen dus niet meer toegepast worden. Dit betekent dat u altijd metalen kozijnen van een specifieke fabrikant moet selecteren om te kunnen voldoen aan deze nieuwe eis. Om te voldoen aan de nieuwe eis adviseren wij u metalen kozijnen te selecteren met een Ufr ≤ 1,60 W/m²K.
 • het toepassen van een kunststof kozijn met forfaitaire waardes levert zoals een houten kozijn geen problemen op. Door het toepassen van betere beglazing of betere (merk gerelateerde) geïsoleerde kozijnprofielen kan de gecombineerde U-waarde worden beïnvloed.

3-dubbel glas

Nu de volgende aanscherping van de EPC in aantocht is merken wij dat er steeds meer interesse is in 3-dubbele beglazing. Dit is logisch, want zoals hierboven is af te lezen kan de EPC kan tot wel  0,04 punten dalen door het toepassen van 3-dubbel glas in normale houten kozijnen. Echter, in combinatie met geïsoleerde kozijnen, kan de EPC-reductie nog veel groter zijn.

Enkele voordelen en nadelen op een rij:

 • 3-dubbel glas is aanzienlijk zwaarder dan dubbel glas. Dit betekent bij plaatsing in kozijnen aanpassingen aan het hang- en sluitwerk en soms ook zwaarder kozijn- en raamhout.
 • de terugverdientijd van 3-dubbel glas is veel hoger dan HR++ beglazing die normaal in Nederland wordt geplaatst. Dit komt omdat HR++ beglazing gemiddeld € 80,-/m² en 3-dubbelglas gemiddeld € 125,-/m² kost. 3-dubbele beglazing zal t.o.v. HR++ glas maar enkele m³ gas per jaar per vierkante meter extra besparen.
 • de energiewinst van driedubbel glas zal afnemen naarmate de isolatie van de rest van de woning wordt verbeterd. Aangezien zeer goede isolatie al een ‘must’ is om een zo laag mogelijke EPC te halen, levert de extra investering in 3-dubbele beglazing relatief weinig op. De besparing die wordt gerealiseerd door de gevels en het dak te isoleren naar het nieuwe niveau van respectievelijk Rc=4,50  en Rc=6,00 is hoger dan het plaatsen van 3-dubbel glas.
 • 3-dubbel glas heeft een betere geluidsisolatie dan dubbel glas, wat een voordeel kan zijn wanneer een woning wordt gebouwd in een gebied met een hogere geluidsbelasting.
 • 3-dubbel glas heeft minder last van condensvorming dan dubbel glas.

Wat kunnen wij u meegeven voor de keuze van 3-dubbel glas.

De misschien wel belangrijkste conclusie die hierboven genoemd is, is dat 3-dubbele beglazing een relatief lage energiebesparing oplevert t.o.v. een behoorlijke meerinvestering. Deze conclusie is belangrijk bij de keuze van het maatregelenpakket om de EPC te behalen.

Is het doel om een woning te realiseren die een gegarandeerd daadwerkelijk laag energieverbruik heeft, dan is het beter te investeren in goede isolatie, kierdichting en goede HR++ beglazing. Het geld wat wordt bespaard door niet te kiezen voor 3-dubbel glas kan dan worden ingezet voor duurzame technieken. Bijvoorbeeld een uitgebreider ventilatiesysteem met CO2-detectie, zonneboiler, douche WTW, zonnepanelen of een warmtepomp. Op die manier is de EPC van 0,40 goed te halen en is er gegarandeerd sprake van lage(re) maandlasten.

Is het doel de EPC te behalen, waarbij in de woning een traditionele installatie is geplaatst zonder te gebruik te maken van technieken als zonneboilers, zonnepanelen of warmtepompen, dan kan de keuze voor 3-dubbel glas een goede zijn.

Meer weten?

Wilt u  meer weten over onze diensten met betrekking tot de energieprestatieberekeningen en/of Bouwbesluittoets? Neemt u dan contact met ons op.

PH Bouwadvies