Sinds 2005 bevat het Bouwbesluit specifieke eisen voor kinderopvang. Hieronder vallen kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse of 24-uursopvang. De meeste specifieke eisen gelden voor kinderopvang waar geslapen wordt en kinderopvang voor kinderen jonger dan vier jaar.

Op 2 januari 2013 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een informatieblad gepubliceerd met een beknopt overzicht van de belangrijkste voorschriften voor kinderopvang uit het Bouwbesluit 2012 en de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het Bouwbesluit 2003.

In het infoblad wordt onder andere gesproken over:

  • niveau van eisen;
  • brandveilig gebouw;
  • brandveilig gebruik en installaties;
  • binnenmilieu ventilatie;
  • bescherming tegen geluid;
  • daglicht;
  • veiligheid bij hoogteverschillen;
  • grootte van verblijfsruimten;
  • toiletruimten en;
  • gemeentelijk toezicht.

Download hier het infoblad; infoblad-kinderopvang

PH Bouwadvies