Het Bouwbesluit stelt eisen aan de brandeigenschappen van bouwmaterialen om de kans op het ontstaan en de snelle ontwikkeling van brand te beperken. De vluchtrouten in een gebouw moeten lang veilig blijven en hier mag de brand zich niet snel ontwikkelen. De materialen die in een vluchtroute gebruikt worden moeten dan ook voldoen aan strengere voorwaarden inzake de bijdrage tot brandvoortplanting. Dit is vertaald naar de zogenaamde brandklasse van een materiaal dat door de leverancier wordt opgegeven. Over de toepassing van hout in gebouwen en specifiek in vluchtrouten zijn altijd veel vragen gesteld. Wat mag nu wel, en wat mag nu niet?

Centrum Hout heeft hierom een uitgave opgesteld waarin e.e.a. duidelijk staat uitgelegd. De uitgave is reeds uit 2006. In de uitgave wordt echter al gewerkt met de europese brandklasse, zoals die nu ook in het bouwbesluit zijn terug te vinden. U kunt de uitgave hier downloaden: Brandvoorschriften beloopbare oppervlakken

PH Bouwadvies