EPC en 3-dubbel glas

Sinds de aanscherping van de Energieprestatie (EPC) voor nieuwbouwwoningen van 0,8 naar 0,6 per 01-01-2011 is de interesse in 3-dubbele beglazing behoorlijk toegenomen. Dit is logisch, want de EPC kan tot wel  0,05 punten dalen door het toepassen van 3 dubbel glas in normale houten kozijnen. Echter, in combinatie met geïsoleerde kozijnen, kan de EPC-reductie nog veel groter zijn.

Een belangrijke afweging om te kiezen voor 3 dubbele beglazing in een nieuwbouwwoning is ook of de investering zich terug laat verdienen en dus resulteert in een daadwerkelijk lagere energierekening. Er zijn meer methoden om de EPC te verlagen en van de meeste van deze methoden is relatief eenvoudig na te gaan of er inderdaad een lagere energierekening te verwachten is.  In het geval van 3-dubbele beglazing is dit niet altijd even makkelijk.

Diverse partijen hebben reeds diverse onderzoeken gedaan. Het lijkt ons niet zinvol deze onderzoeken hier allemaal te herhalen. Indien u deze wilt nalezen dan kunt u ze op het internet vinden. Wij zullen ons in dit artikel beperken tot de belangrijkste conclusies.

Het daadwerkelijk energieverbruik van uw woning is sterk afhankelijk van uw stookgedrag, het ontwerp en de technische uitwerking van de woning. Derhalve zijn de resultaten voor elke woning verschillend. De conclusies geven wel een goede algemene samenvatting.

De belangrijkste conclusies:

  • 3-dubbel glas is aanzienlijk zwaarder dan dubbel glas. Dit betekent bij plaatsing in kozijnen aanpassingen aan het hang- en sluitwerk en soms ook zwaarder kozijn- en raamhout.
  • De terugverdientijd van 3-dubbel glas is veel hoger dan HR++ beglazing die normaal in Nederland wordt geplaatst. Dit komt omdat HR++ beglazing gemiddeld €80,-/m2 en 3-dubbelglas gemiddeld €125,-/m2 kost. 3-dubbele beglazing zal t.o.v. HR++ glas maar enkele m3 gas per jaar per vierkante meter extra besparen.
  • De energiewinst van driedubbel glas zal afnemen naarmate de isolatie van de rest van de woning wordt verbeterd. Aangezien zeer goede isolatie al een ‘must’ is om een zo laag mogelijke EPC te halen,  levert de extra investering in 3-dubbele beglazing relatief weinig op. De besparing die wordt gerealiseerd door de gevels en het dak te isoleren op het niveau Rc=5,0 is hoger dan het plaatsen van 3-dubbel glas.
  • 3-dubbel glas heeft een betere geluidsisolatie dan dubbel glas, wat een voordeel kan zijn wanneer een woning wordt gebouwd in een gebied met een hogere geluidsbelasting.
  • 3-dubbel glas heeft minder last van condensvorming dan dubbel glas.
  • 3-dubbel glas scoort goed in de energieprestatie.

Wat betekent dit nu voor de EPC?

De misschien wel belangrijkste conclusie die hierboven genoemd is, is dat 3-dubbele beglazing een relatief lage energiebesparing oplevert t.o.v. een behoorlijke meerinvestering. Deze conclusie is belangrijk bij de keuze van het maatregelenpakket om de EPC te behalen.

Is het doel om een woning te realiseren die een gegarandeerd daadwerkelijk laag energieverbruik heeft, dan is het beter te investeren in goede isolatie, kierdichting en goede HR++ beglazing. Het geld wat wordt bespaard door niet te kiezen voor 3-dubbel glas kan dan worden ingezet voor duurzame technieken. Bijvoorbeeld een ventilatiesysteem met C02-detectie, zonneboiler, douche WTW of warmtepomp. Op die manier is de EPC van 0,6 goed te halen en is er gegarandeerd sprake van lage maandlasten.

Is het doel de EPC te behalen, waarbij in de woning een traditionele installatie is geplaatst zonder te gebruik te maken van technieken als zonneboilers, C02-gestuurde ventilatiesystemen of warmtepompen, dan kan de keuze voor 3-dubbel glas een goede zijn. 3-dubbel glas, eventueel in combinatie met geïsoleerde kozijnen scoort goed in de EPC-berekening. Mogelijk is de EPC al te halen door goed isoleren, goede kierdichting een zuinige ketel in combinatie met vloerverwarming en een slim ventilatieconcept. Hierbij maken wij nogmaals de kanttekening dat het daadwerkelijke resultaat sterk afhankelijk is van uw stookgedrag, het ontwerp en de technische uitwerking van de woning.

Wanneer u een woning laat ontwerpen of u bent ontwerper is het aan te bevelen om al vroeg in het ontwerptraject te kijken naar alle mogelijke oplossingen. PelserHartman maakt voor u verschillende EPC-berekeningen waarmee kan worden voldaan aan de norm. Indien gewenst, kan per variant ook een inschatting van de investering en van de stookkosten worden gegeven. Op deze manier kan inzichtelijk worden gemaakt welke varianten interessant zijn voor u.

PH Bouwadvies