Een groot aantal bestaande voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in een geheel nieuw Bouwbesluit: het Bouwbesluit 2012. Dit nieuwe besluit komt in de plaats van het Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeriële regeling, het Gebruiksbesluit en een aantal voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordeningen. Het nieuwe Bouwbesluit bevat ook enkele nieuwe voorschriften. Sinds 2008 zijn de voorschriften voor de buitenopslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen zoals hout, rubberbanden en kunststoffen geregeld in het Gebruiksbesluit. Tot die tijd waren deze eisen te vinden in enkele Algemene maatregelen van bestuur op basis van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer. Vanaf 1 april 2012 zijn de voorschriften voor buitenopslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen onveranderd opgenomen in hoofdstuk 7 van het Bouwbesluit 2012. Met deze voorschriften wordt geregeld dat bij een eventuele brand in een dergelijke buitenopslag, nabij gelegen bouwwerken en terreinen voldoende worden beschermd en de brandweer gelegenheid heeft om te blussen.

Download hier het infoblad: infoblad-buitenopslag-brandbare-niet-milieugevaarlijke-stoffen-bouwbesluit-2012

Bron: rijksoverheid