Per 1 januari 2015 gaat de energieprestatie coëfficiënt (EPC-norm) voor nieuwbouwwoningen van 0,6 naar 0,4. Ook voor utiliteitsgebouwen worden de eisen flink aangescherpt.

De Tweede Kamer heeft op 19 december 2013 een motie aangenomen van de Kamerleden Paulus Jansen (SP) en Jacques Monasch (PvdA) om de energetische nieuwbouweisen aan te scherpen. Voor utiliteitsgebouwen moet de energieprestatie in 2015 50 procent verbeterd zijn ten opzichte van 2007. De EPC is een index die de energetische efficiëntie van nieuwbouw bepaalt, en wordt vastgesteld door berekeningen vastgelegd in de norm NEN 7120 die sinds 1 juli 2012 de normen NPR 2916 (utiliteitsbouw) en NPR 5128 (woningbouw) vervangt. Per 2011 gold de 0,6 norm. Een woning met een EPC van 0,6 zou nog maar 60 procent energie verbruiken in vergelijking met een woning met een EPC van 1,0, die in de jaren negentig zijn gebouwd.

Betrek PelserHartman in een vroeg stadium bij uw ontwerpproces

Pelserhartman houdt de ontwikkelingen in de bouwmarkt scherp in de gaten. We verzamelen alle belangrijke informatie over dit onderwerp en plaatsen dit op deze site. Op deze manier kunnen wij u vooruit helpen zodat u ten aller tijden kunt voldoen aan de nieuwe eisen. Betrek ons bij uw plan in een vroeg stadium. Hierdoor kunnen wij een bijdrage leveren aan een effectief ontwerpproces.

Deze website zullen op termijn aanvullen met oplossingen hoe de EPC van 0,4 te behalen.