Op de bouwtekening wordt een deel van een nieuwe woning als vergunningvrij aangemerkt en een deel als vergunningplichtig. Hoe moet het bouwplan nu getoetst worden aan het Bouwbesluit?

De volgende twee redenaties zijn in omloop bij gemeenten en bureaus:

  • Alleen het vergunningplichtig deel moet getoetst worden aan het Bouwbesluit. Het vergunningplichtig deel moet dus in zijn geheel voldoen aan het Bouwbesluit zonder het vergunningvrije deel. Het is dan niet mogelijk om een verplichte toiletruimte in het vergunningvrije te situeren.
  • De complete woning moet getoetst worden aan het Bouwbesluit. De aanvrager dient dus een Bouwbesluitberekening in te dienen voor het geheel inclusief het vergunningvrije deel. In dit geval kan het vergunningplichtig deel strijdig zijn met het Bouwbesluit doordat de verplichtige toiletruimte in het vergunningvrije deel gesitueerd is.

De rechtbank van Utrecht heeft op 13 maart 2012 uitspraak gedaan en oordeelt als volgt:

Bij de beoordeling van de vraag of een vergunningplichtige deel van het bouwwerk voldoet aan de daaraan te stellen eisen heeft verweerder in het onderhavige geval het vergunningvrije gedeelte kunnen en moeten betrekken, doch uitsluitend voor zover dat voor de beoordeling van het vergunningplichtige deel noodzakelijk is.

In de praktijk zal dit betekenen in het geval van volledig nieuwbouw dat het vergunningvrije deel vrijwel in zijn geheel betrokken/getoetst moet worden aan het Bouwbesluit. Te denken valt aan EPC, daglicht, ventilatie en percentage gebruiksoppervlakte.

Dit zelfde geldt voor een beoordeling aan de welstandsnota.

Lees hier de volledige uitspraak

Bron: omgevingsweb.nl

PH Bouwadvies