omgevingsvergunning Tag

  |   Bouwbesluit, Brandveiligheid, Energie en Energiekosten, Uncategorized

Vraagbaak Bouwbesluit 2012

Heeft u een vraag over het Bouwbesluit 2012? Het kan goed voorkomen dat u bezig bent met een project en niet goed weet hoe u de Bouwbesluit eisen moet toepassen, of misschien heeft u een meer algemene vraag over het Bouwbesluit of de toepassing van aanverwante normen. PelserHartman Bouwadvies geeft u de mogelijkheid gratis uw vragen te stellen. Dit kunt op de volgende...

Read More
26 januari
  |   Nieuws, Uncategorized

Transformatie van leegstaande kantoren (nog) eenvoudiger per 1 november 2014

Op 1 november 2014 is het zover; dan treedt het besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en enkele andere wetten in werking. Algemeen bekend is inmiddels dat na 1 november 2014  het voor bewoners en bedrijven eenvoudiger wordt om aan- of uitbouwen, bijgebouwen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een woning of ander hoofdgebouw te plaatsen. Het...

Read More
13 oktober
  |   Uncategorized

Nieuwe regels vergunningvrij bouwen waarschijnlijk per 1-11-2014 in werking

Zowel gemeenten als ook veel aanvragers wachten al een tijd op berichtgeving over de in werking treding van het nieuwe regels vergunningvrij bouwen. De wijzigingen zijn namelijk nogal ingrijpend als het gaat om mantelzorgwoningen, planologische gebruikswijzigingen en ook voor wat betreft de vergunningvrije bouwmogelijkheden. Op 1 oktober 2014 zal de nieuwe versie 2.10 van het Omgevingsloket beschikbaar zijn, maar vanaf dinsdag...

Read More
12 augustus
  |   Uncategorized

Verbetering vergunningvrij bouwen, snellere procedures

Het wordt voor burgers en bedrijven gemakkelijker aan- of uit te bouwen, bijgebouwen te plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een hoofdgebouw te bouwen. Ook wordt het eenvoudiger tot een duur van tien jaar af te wijken van een bestemmingsplan en leegstaande gebouwen voor een ander doel te gebruiken. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van de...

Read More
14 oktober
  |   Bouwbesluit

Vraagbaak Bouwbesluit 2012

Heeft u een vraag over het Bouwbesluit 2012? Ondanks dat de bedoeling was dat het nieuwe bouwbesluit eenvoudiger en duidelijker zou moeten zijn, is het nog steeds een ingewikkeld document. Het kan goed voorkomen dat u bezig bent met een project en niet goed weet hoe u de (nieuwe) bouwbesluit eisen moet toepassen, of misschien heeft u een meer algemene vraag over...

Read More
10 augustus
  |   Bouwbesluit

Omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik Bouwbesluit 2012

Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit 2012 is in de plaats gekomen van het Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeriële regeling, het Gebruiksbesluit en een aantal voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordeningen. Het bevat ook enkele nieuwe voorschriften. Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Hiervoor...

Read More
01 mei
  |   Bouwbesluit, Uncategorized

Kamergewijze verhuur Bouwbesluit 2012

Een groot aantal bestaande voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in een geheel nieuw Bouwbesluit: het Bouwbesluit 2012. Dit nieuwe besluit komt in de plaats van het Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeriële regeling, het Gebruiksbesluit en een aantal voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordeningen. Het nieuwe Bouwbesluit bevat ook enkele nieuwe voorschriften....

Read More
01 mei
  |   Bouwbesluit

Vergunningvrij bouwen en het Bouwbesluit 2012

Steeds meer bouwwerken mogen zonder omgevingsvergunning voor het bouwen worden gebouwd. Maar ook vergunningvrij bouwen moet voldoen aan de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012. In het Bouwbesluit 2012 is een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken samengevoegd. Het Bouwbesluit 2012 vervangt het Bouwbesluit 2003, het Gebruiksbesluit en een aantal voorschriften uit de...

Read More
01 mei
  |   Bouwbesluit, Uncategorized

Formulier Veilig Onderhoud indienen bij vergunningsaanvraag.

Vanaf 1 juli 2012 hoort bij nieuwbouwplannen het ingevulde formulier (Formulier Veilig Onderhoud) tot de indieningsvereisten. Het belangrijkste doel hiervan is om ontwerpers en opdrachtgevers te dwingen na te denken over de manier waarop hun gebouw veilig kan worden onderhouden. Zonder dat men gevaarlijke toeren moet uithalen om bv ramen te zemen. (hiernaast: glazenwassers Burj Dubai in Dubai) Het formulier onderscheidt...

Read More
16 april