Op 6 oktober 2010 organiseerde ‘De Verenigde Brandveiligheid Experts’ (VBE) voor de vierde maal op rij, haar jaarlijks seminar. Dit jaar was het thema ‘Brandveiligheid in bestaande bouw’.

PelserHartman neemt deel aan seminar Brandveiligheid

PelserHartman is lid van ‘De Verenigde Brandveiligheid Experts’ (VBE), hieronder vind u een kort verslag van dit Seminar.

verslag Seminar

Voor veel gebouwbezitters en -gebruikers is de vraag: “Is mijn huisvesting brandveilig en voldoet alles aan de regels?” een belangrijke. In de praktijk blijken de antwoorden vaak niet eenvoudig te geven. De wet- en regelgeving wordt in de praktijk nogal eens verschillend uitgelegd. Vooral als het gaat om bestaande bouw. Daarnaast is het technisch lastig om de bestaande ‘brandveiligheidkwaliteit’ eenduidig vast te stellen of te bepalen, laat staan aan te tonen. Op het seminar werd door enkele sprekers op bovengenoemd onderwerp ingegaan.

De eerste spreker, de heer Hajé van Egmond, ministerie van VROM, ontfermde zich over het wettelijk kader voor de bestaande bouw. Vanuit de overheid zijn de regels gesteld in het bouwbesluit 2003 en het gebruiksbesluit het wettelijk minimum. Een belangrijke constatering is de volgende:

  • U dient te bouwen volgens het bouwbesluit 2003 en het gebruiksbesluit, tenzij de vergunning anders toestaat.
  • Volgens de wet dient u tijdens de uitvoering te bouwen volgens de verleende vergunning. Is iets niet duidelijk aangegeven in de vergunning dan gelden de voorschriften uit het bouwbesluit 2003.
  • Een bouwwerk is bestaand direct na de oplevering/gereedmelding of ingebruikname. Op dat moment gelden de voorschriften van bestaande bouw. De bouwvergunning expireert en is niet meer van toepassing.
  • Het bevoegd gezag kan hogere eisen stellen dan die gelden voor bestaande bouw. Dit kan volgens artikel 13 van de woningwet. Indien bijvoorbeeld door een gemeente hogere eisen dan de eisen voor bestaande bouw worden geëist dan dient men dit echter gemotiveerd aan te geven. Er bestaat geen “van rechtens verkregen niveau” als grond voor een aanschrijving of handhaving.

Dit inzicht zorgde voor de nodige commotie en discussie tijdens de pauzes en het diner. In de praktijk zien we in Nederland geregeld dat andere uitgangspunten worden gehanteerd.

De tweede spreker was de heer Rudolf van Mierlo van Efectis Nederland. Hij behandelde de problematiek rond het vaststellen van bestaande brandveiligheidkwaliteit en de aantoonbaarheid ervan. De focus lag vooral op de in Nederland veel uitgevoerde brandveiligheidscans. Dhr van Mierlo gaf aan waar aandachtspunten bij het uitvoeren van de scans zouden moeten liggen, en dat situaties in de praktijk in een brede context moeten worden beoordeeld. Aan de hand van diverse voorbeelden werden allerlei scenario’s besproken.

De 3e spreker betrof De heer Erik Almgren van adviesbureau Bengt Dahlgren uit Zweden. Hij praatte ons bij over de verschillend tussen de Zweedse en Nederlandse wetgeving. In zweden is al langer sprake van een prestatiegerichte wetgeving. In plaats van dat er strakke eisen worden gesteld. Hierdoor wordt bijvoorbeeld Fire Savety Engineering in zweden op grote schaal toegepast. Een interessant betoog over hoe het in Nederland ook zou kunnen.

De 4e spreker is de heer Dirk Smeets van adviesbureau FPC uit België. Hij ging nader in op de toepassingsmogelijkheden van gelijkwaardige brandveiligheid oplossingen en de bijdrage die zij kunnen leveren in bestaande bouw.

De laatste spreker bekeek brandveiligheid met een andere bril. De heer Tom de Nooij van verzekeringsmakelaar MARSH sprak over hoe een verzekeraar vanuit schadebeperking naar bestaande bouw kijkt. Ook gaf hij aan welke aspecten een rol spelen bij het in dekking nemen van een gebouw en het vaststellen van de premie.

Na afloop van de laatste spreker was er nog ruimte voor een borrel. De dag was goed bezocht en het programma interessant. Hoewel ik op sommige onderwerpen wel wat dieper op in had willen gaan. Belangrijkste conclusies voor mij zijn als volgt samen te vatten:

  • De eisen waaraan een bestaand gebouw op het gebied van brandveiligheid moet voldoen zijn vanuit de wet minimaal. verstandiger is om gezamenlijk met eigenaar en gebruiker een hoger veiligheidniveau na te streven.
  • Het toepassen van Fire Savety Engineering is een goed alternatief voor bestaande regelgeving, maar belangrijk daarbij is wel de complexiteit in de gaten te blijven houden. Met andere woorden: Keep it simple!

Heeft u interesse in de presentaties van de verschillende sprekers, dan kunt u die vinden op de site van de ‘De Verenigde Brandveiligheid Experts’ (VBE).