Het rekenmodel veilig vluchten wat in opdracht van de rijksoverheid door Arcadis is ontwikkeld om vluchtwegen te toetsen is vernieuwd. U kunt het rekenmodule hier downloaden: veilig-vluchten-model-2-05 (Excel-bestand; versie december 2012)

Het vraagt enige oefening, kennis van begrippen en het bouwbesluit om de rekenmodule te gebruiken.