Op voorzet van de SP is in oktober 2011 in de 2e kamer een motie aangenomen om in het nieuwe bouwbesluit, wat op 1 april 2012 waarschijnlijk ingevoerd wordt, de Rc-waarde van uitwendige scheidingsconstructies te verhogen van 3,5 naar 5,0. Naast deze motie zijn nog diverse andere moties ingediend. Op 28 november heeft minister Donner in een brief op een aantal van deze moties gereageerd.

Samengevat komt dit op het volgende neer:

  • De Rc-waarde voor nieuwbouw gaat niet omhoog van 3,5 naar 5,0. De Rc-waarde voor nieuwbouw wordt dus vastgesteld op 3,5
  • Het verbod op het hebben van een opstapmogelijkheid t.p.v. hoogteverschillen in verblijfsgebieden blijft in woonfuncties, onderwijsfuncties voor basisonderwijs, en gebouwen voor kinderopvang van kracht. In alle andere gevallen is het verbod op het hebben van een opstapmogelijkheid vervallen.
  • Rookmelders in woonfuncties worden ook verplicht in situaties waarbij er sprake is van het wijzigen van een bestaande gebruiksfunctie, niet zijnde een woonfunctie, in een woonfunctie. (herbestemmen)
  • De geluidisolatie tussen 2 verblijfsruimten binnen eenzelfde woonfunctie gelegen op eenzelfde bouwlaag (-20db) blijven gehandhaaft. Wanneer de 2 verblijfsruimten zijn gelegen op verschillende bouwlagen gelden er geen geluidisolatie eisen meer.

Uit de brief is op te maken dat minister Donner nu uitgaat van het invoeren van het nieuwe bouwbesluit op 1 april 2012.