Op 8 Juni 2012 zond de minister van Binnenlandse Zaken een brief naar de 2e kamer met de volgende inhoud;

  • Een aanscherping van de U-waarde tot het niveau van HR++-glas is kosteneffectief.
  • Een verhoging van de Rc van 3,5 m2K/W naar 5,0 m2K/W is niet kosteneffectief, maar niet in sterke mate.

Concluderend:

  • Per 1 januari 2013 zal de minimale eis voor de U-waarde voor nieuwe gebouwen worden verhoogd naar het niveau van HR++-glas.
  • Per 1 januari 2015 zal de minimale eis voor de Rc-waarde voor nieuwe gebouwen worden verhoogd naar een Rc van 5,0

Pelserhartman is nog niet exact duidelijk wat wordt bedoelt met het niveau van HR++ glas, en naar welke U-waarde dit wordt vertaald.

PH Bouwadvies