In de stikstof berekening houdt PH Bouwadvies rekening met de omringende Natura 2000 gebieden