Binnen de Bouwbesluittoets door PH Bouwadvies is binnen het ventilatie-advies rekening gehouden met monumentale elementen