PelserHartman is partner van het initiatief Kring Havezathe. We adviseren de stichting inzake de bouwtechnische aspecten en de bouwwet- en regelgeving bij het realiseren van 25 tot 30 woonzorgvoorzieningen.

Omschrijving Kring Havezathe organisatie

Kring Havezathe staat voor een groep van Havezathe’s. Kring Havezathe zelf is de initiatiefnemer en de organisatie die in Nederland de exploitatie gaat verzorgen van meerdere kleinschalige particuliere woonzorgvoorzieningen voor ouderen. Het zoeken naar geschikte locaties, maar ook de verdere ontwikkeling en realisatie van een Havezathe geschiedt in beginsel onder regie van Kring Havezathe. Hierbij werkt zij nauw samen met enkele professionele en enthousiaste samenwerkingspartners waaronder PelserHartman.

Kijk voor meer informatie op de website van Kring Havezathe.