Over PelserHartman Bouwadvies

PelserHartman Bouwadvies is een onderdeel van PelserHartman. PelserHartman Bouwadvies geeft professionele marktpartijen advies over bouwbesluit, brandveiligheid en duurzaamheid. PelserHartman Bouwadvies kan ook bouwkundig tekenwerk verzorgen.  

De website PH-Bouwadvies.nl is een kennisbank om onze doelgroep te voorzien van actuele informatie over ontwikkelingen in de bouw. De nadruk ligt hierbij op de bouwwet- en -regelgeving en brandveiligheid.

Diensten PelserHartman Bouwadvies

Bouwbesluit

In het Bouwbesluit is vastgelegd aan welke eisen gebouwen moeten voldoen. In het Bouwbesluit is bijvoorbeeld vastgelegd aan welke eisen een trap moet voldoen en hoeveel een ruimte moet worden geventileerd. Deze eisen gelden niet alleen voor nieuwbouw, ook bestaande gebouwen moeten aan de eisen van het Bouwbesluit voldoen.

Bouwbesluittoetsing

Voorbeeld bouwbesluittoetsing Bouwbesluit 2012PelserHartman kan voor al uw bouwplannen een bouwbesluittoetsing leveren. In deze toets wordt het nieuwe, bestaande of te verbouwen gebouw getoetst aan alle gewenste onderdelen van het bouwbesluit. De bouwbesluittoets stuurt u vervolgens mee met de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.

PelserHartman adviseert inzake Bouwbesluit:

Brandveiligheid

PelserHartman Bouwadvies ondersteunt architecten, vastgoedorganisaties en andere bedrijven bij brandvraagstukken. Architecten en ontwerpers ondersteunen we door het beoordelen van de ontwerpen aan de huidige brand wet- en regelgeving. Tevens maken we brandoverslag– en ontruimingsberekeningen. Daarnaast maken we regelmatig rapportages beheersbaarheid van brand. Middels deze rapportages kan aangetoond worden dat het mogelijk is om grotere brandcompartimenten te realiseren dan in eerste instantie wettelijk is toegestaan.

Brandscan NPR6059

Voor vastgoedorganisaties maken we de brandscan volgens NPR6059. Deze scans geven een compleet beeld van de brandveiligheidsituatie van de gebouwvoorraad. Het geeft tevens een overzicht van die onderdelen die niet aan de regelgeving voldoen. PelserHartman is lid van de verenigde brandveiligheid experts.

PelserHartman adviseert inzake Brandveiligheid:

Duurzaam bouwen

Duurzaamheid is het creëren van een nieuwe gebouwde omgeving met een zo hoog mogelijke kwaliteit en een zo laag mogelijk milieubelasting. PelserHartman biedt u de mogelijkheid om uw gebouw in iedere fase uit het bouwproces te screenen op de hoofdpunten uit GPR Gebouw. Middels deze quickscan kan u snel en makkelijk uw plan aanpassen en zodoende een positieve score behalen. Hoe eerder in het ontwerptraject u uw ontwerp laat screenen, des te makkelijker wordt het gestelde ambitieniveau behaalt.

Naast het bepalen van de duurzaamheid middels GPR Gebouw kan PelserHartman u ook adviseren in welke maatregelen u moet nemen om een zo duurzaam mogelijk gebouw te creëren, of wat u kunt doen om een bestaand gebouw duurzaam te verbouwen. Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan direct contact met ons op +31 73 613 57 29.