Zowel gemeenten als ook veel aanvragers wachten al een tijd op berichtgeving over de in werking treding van het nieuwe regels vergunningvrij bouwen. De wijzigingen zijn namelijk nogal ingrijpend als het gaat om mantelzorgwoningen, planologische gebruikswijzigingen en ook voor wat betreft de vergunningvrije bouwmogelijkheden.

Op 1 oktober 2014 zal de nieuwe versie 2.10 van het Omgevingsloket beschikbaar zijn, maar vanaf dinsdag 19 augustus wordt de 2.10 versie al opengesteld op de oefenomgeving van het Omgevingsloket. In deze oefenomgeving zitten dan ook alle wijzigingen van het nieuwe vergunningvrije bouwen al verwerkt. Met veel nieuwe tekeningen en toelichtende teksten worden de nieuwe begripsbepalingen zoals achtererfgebied en bebouwingsgebied verduidelijkt.

Omgevingsloket kondigde eerder aan: Op 1 oktober 2014 wordt versie 2.10 op omgevingsloket beschikbaar gesteld. De wijziging voor vergunningvrij bouwen in de vergunningcheck wordt dan nog niet op de omgevingsloket geplaatst opdat deze wijziging naar verwachting op 1 november in werking treedt. Deze wijziging komt beschikbaar op de omgevingsloket op het moment dat de wetgeving in werking treedt.

Hiermee is haast wel te concluderen dat de eerder verwachte datum van 1 oktober voor het nieuwe vergunningvrije bouwen niet zal worden gehaald, maar dat men nu uitgaat van 1 november.

Vanaf 19 augustus kan in ieder geval al worden getest of uw bouwplannen beter kunnen worden gerealiseerd voor 1 november of na 1 november, want voor de één zal de nieuwe regeling een verruiming betekenen, terwijl de ander minder vergunningvrije bouwmogelijkheden overhoudt. Let op de datum van 1 november 2014 voor de nieuwe regeling vergunningsvrij bouwen staat nog niet 100% vast!

Op deze website: vindt u een overzicht van de aanpassingen van het vergunningsvrij bouwen: vergunningsvrij bouwen 2014

Bron: bwtinfo.nl

PH Bouwadvies