Wetgevingsoverleg Monumentenbeleid

Op maandag 31 januari 2011 heeft het wetgevingsoverleg over de wijzigingen Monumentenwet 1988 en de Modernisering Monumentenzorg in de Tweede Kamer plaats gevonden. Het debat ging in eerste instantie over het voorliggende wetsvoorstel, dat de regelgeving effectiever en efficiënter moet maken. Het gaat om de volgende vier wetswijzigingen:

 • De mogelijkheid om op aanvraag een monument aan te wijzen wordt geschrapt.
 • De vijftig-jarengrens voor monumenten komt te vervallen.
 • Er wordt een subsidiegrondslag gecreëerd voor een plankostenregeling en een wind- en waterdichtregeling. Dit is om de mogelijkheden tot herbestemming van monumenten te vergroten.
 • Tot slot, wordt de voorbereidingsprocedure van een monumentenvergunning vereenvoudigd en versneld (van 26 naar 8 weken).

Er komt hierdoor meer aandacht en geld voor de herbestemming van gebouwen, wat interessant kan zijn voor eigenaars en beheerders van (zakelijk) onroerend goed.

Vergunningsvrij verbouwen Monumenten.

Onderdeel van de wetwijzigingen is ook het verruimen van de vergunningsvrije activiteiten voor rijksmonumenten.

Afgelopen weken zijn talloze verontrustende artikelen geschreven over de nieuwe wetsvoorstellen. De staatssecretaris Zijlstra heeft een toelichting gegeven wat er straks vergunningvrij uitgevoerd mag worden in een factsheet met foto’s.

Vergunningvrij wordt het gewoon onderhoud. Voorbeelden:

 • Het aanlassen van verrot kozijnhout
 • Schilderwerk in dezelfde kleur
 • Het herstellen, vervangen of vernieuwen van hemelwaterafvoer in hetzelfde materiaal
 • Het herstellen van ijzersmeedwerk
 • Het vervangen van delen van dakbedekking
 • Het gedeeltelijk vervangen van dakpannen door hetzelfde materiaal
 • Het opstoppen van rieten daken
 • Het grootste deel van de ingrepen blijft wel vergunningplichtig bij beschermde rijksmonumenten:
 • Ingrepen in casco en verschijningsvorm van het monument
 • Vervangen van historisch materiaal dat niet op dezelfde wijze, dus met hetzelfde materiaal, kan worden terug geplaatst. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn bij historisch glas-in-lood.
 • Het reinigen van gevels (= een verandering van de kleur en verschijningsvorm)
 • Alle wijzigingen van interieuronderdelen met monumentale waarde: stucplafonds, historische wandbekleding, lambriseringen, haardpartijen etc.
 • Vernieuwing van daken
 • Vervangen van kozijnen ten behoeve van isolatieglas
 • Het in een andere kleur schilderen van houtwerk of bepleistering
 • Het aanbouwen van een serre
 • Enz. enz.

U kunt hier de factsheet downloaden.

PH Bouwadvies