PelserHartman werd door een particuliere opdrachtgever ingeschakeld voor diverse advies- en tekenwerkzaamheden ten bate van de nieuwbouw van een luxe villa in Sprang-Capelle. Wolterinck verzorgde het ontwerp dat PelserHartman verder heeft uitgewerkt. We verzorgden het tekenwerk voor het aanvragen van de omgevingsvergunning en de bestekfase. De advieswerkzaamheden bestonden uit het maken van een constructief advies en de toetsing aan het Bouwbesluit.

PH Bouwadvies