PelserHartman is lid van de VBE

De Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE) richt zich, als onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Brandveiligheid (NOVB), op brandveiligheid en geeft invulling aan haar doelstelling door:

  • Het ontwikkelen van de kennis van de individuele brandveiligheidsdeskundige.
  • Herkend te worden als een kennisdrager bij de ontwikkeling van regelingen, normen en opleidingen.
  • Het vormen van een breder kennisplatform voor de brandveiligheid middels het uitwisselen van kennis en ervaring, zowel nationaal als internationaal.
  • Het intensiveren van de onderlinge (sociale) contacten tussen de leden.

Dhr. ing. J.J.M.Hartman is directielid van PelserHartman Bouwadvies en adviseur op het gebied van brandveiligheid. Sinds oktober 2010 is Joost Hartman lid van de Verenigde Brandveiligheid Experts.

PH Bouwadvies