PelserHartman werd door Anne Klein Breteler Architectuur ingeschakeld voor diverse advies- en tekenwerkzaamheden ten bate van de nieuwbouw van een kindercentrum in Almere. We verzorgden het tekenwerk vanaf het schetsontwerp tot en met de uitvoeringstekeningen. De advieswerkzaamheden bestonden uit het maken van een bouwbesluittoetsen, energieprestatieberekeningen en brandadvies. Onderdeel van de advieswerkzaamheden was ook het maken van een vuurlastberekening. Hierdoor kon de brandwerendheid van de hoofddraagconstructie gereduceerd worden van 90 minuten naar 60 minuten.