Op 18 januari jl. is er overleg geweest in de Tweede Kamer tussen de nieuwe minister Spies en de Tweede Kamer. Het overleg ging onder andere over de motie van Paulus Jansen van de SP (ingediend eind 2011) om de minimum isolatie-eis (Rc) voor de gebouwschil van nieuwbouwwoningen te verhogen van 2,5 naar 5,0 in plaats van de geplande verhoging naar 3,5.

Uit het overleg is gekomen dat de minimale Rc in het nieuwe Bouwbesluit voorlopig toch blijft staan op 3,5 en er op 1 april 2012 dus nog niet overgegaan wordt op een Rc van 5,0. Eind april komt er echter een onderzoek beschikbaar dat kijkt naar de kosteneffecten ten gevolge van een Rc 5 als minimumeis. Mocht de conclusie uit het onderzoek zijn dat de Rc van 5,0 zonder bezwaren kan worden ingevoerd, dan zal deze verscherpte eis op 1 januari 2013 alsnog ingaan. De minister ( ‘ja, mits”) en de Tweede Kamer zijn het daarover eens.

Een nieuw punt is bovendien ingebracht door de SP: men wil ook dat de minimumeisen voor kozijnen en ramen verscherpt worden. Nu is het voorstel om naar een U-waarde te gaan van 2,2. De SP stelt echter voor om dit naar 1,2 te brengen (HR++ niveau). De meerderheid van de kamerleden lijkt dit nieuwe voorstel te steunen. De minister neemt dit mee in het genoemde onderzoek en staat ook hier welwillend tegenover, maar heeft nog niet hard toegezegd dat ze dit tegelijk met de Rc 5,0 op 1 januari 2013 in zal voeren.

bron: isover

M.b.t. de isolatiewaarde voor kozijnen, ramen en deuren is het PelserHartman nog niet helemaal duidelijk wat wordt bedoelt. Indien de gecombineerde U-waarde glas+kozijn, volgens het voorstel van de SP maximaal 1,2 mag bedragen, dan betekend dit dat HR++ dubbele beglazing in een normaal standaard houten kozijn niet meer aan de regelgeving voldoet. (Deze combinatie haalt nu namelijk een u-waarde van +/- 1,7). Om een gecombineerde U-waarde van 1,2 te behalen voor glas en kozijn moet men minimaal denken aan maatregelen als 3-dubbele beglazing in mogelijk geisoleerde kozijnen. Ook geisoleerde voordeuren van verschillende fabrikanten zullen niet meer aan de regelgeving voldoen. De u-waarde van een gemiddelde geisoleerde voordeur schommelt nu zo rond de 1,3. Meer informatie over de U-waarde van beglazing kunt u hier vinden.