Op voorzet van de SP is in de 2e kamer een motie aangenomen om in het nieuwe bouwbesluit, wat op 1 april 2012 waarschijnlijk ingevoerd wordt, de Rc-waarde van uitwendige scheidingsconstructies te verhogen van 3,5 naar 5,0!

Op dit moment is ons nog onduidelijk of het aannemen van de motie ook echt betekend dat de Rc-waarde in het nieuwe bouwbesluit voor nieuwbouw op minimaal 5,0 wordt gesteld. Helemaal omdat minister Donner eerder heeft aangegeven, enkel accoord te gaan met een latere invoeringsdatum, als er geen wijzigingen in de wettekst zouden worden doorgevoerd. Dit blijkt nu dus toch het geval. Persoonlijk vraag ik me ook af wat het nut is van de verhoging. Via de EPC wordt er al succesvol gestuurd op steeds energiezuinige woningbouw. Opeens is de SP echter van mening dat dit een slecht instrument zou zijn omdat isolatie wordt ondergewaardeerd en de EPC niet concument gericht zou zijn. We krijgen echter, eveneens op 1 april, een geheel nieuwe rekenmethodiek die veel beter aansluit bij de praktijk en waarbij installaties reeeler worden beoordeeld. Zie o.a. het artikel: Innovatieve ventilatiesystemen scoren minder goed in nieuwe EPC software

 

Daarnaast is het nog steeds de bedoeling de EPC per 2015 wederom te verlagen naar 0,4 om uiteindelijk in 2020 op 0 uit te komen. Er wordt dus al voldoende gedaan om energiezuing bouwen te stimuleren. Mijn inziens zou de tijd en aandacht beter uit kunnen gaan naar het opwaarderen van de bestaande woningvoorraad.

Meer informatie over het bouwbesluit 2012.