Rc-waarden

Al geruime tijd wil de Tweede Kamer de minimumeisen voor isolatie aan scherpen naar een niveau dat past in de huidige markt. Op 1 januari 2015 zou dan ook de isolatiewaarde voor de dichte delen (Rc-waarde) verhoogd worden van 3,5 naar 5,0 m²k/W. Echter de brancheorganisaties die verbonden zijn aan het Lenteakkoord hebben in een brief de minister verzocht de minimumeis voor de gebouwschil als volgt te differentiëren:

  • vloeren Rc ≥ 3,5 m²K/W (niet gewijzigd)
  • gevels Rc ≥ 4,5 m²K/W
  • daken Rc ≥ 6,0 m²K/W

Uit onderzoek naar de kostenoptimaliteit blijkt ook dat een gedifferentieerde Rc-waarde iets gunstiger uit valt dan een Rc-waarde van 5 m²k/W voor ieder afzonderlijk deel. De Tweede Kamer heeft er dan ook voor gekozen op per 1 januari bovenstaande gedifferentieerde Rc-waarden in te voeren.

 

Wat betekent deze verhoging in de EPC en welke kosten zijn er mee gepaard?

Om u een beeld te geven wat de invloed is van de Rc-waarde verhoging hebben wij voor 3 woningen de effecten berekend.

De uitgangspunten van deze woningen zijn:

Type woning G.O. Opp. begane grondvloer Opp. gevel

Opp. hellend dak

Opp. plat dak
Tussenwoning ( zuid) 100m² 40m² 40m² 55m² n.v.t.
2-onder-1-kapwoning (zuid) 125m² 50m² 100m² 65m² n.v.t.
Vrijstaande woning (zuid) 165m² 75m² 195m² 85m² 20m²

 

Invloed EPC per woningtype1 t.o.v. woning met Rc=3,50 m²K/W per uitwendige scheidingsconstructie:

Tussenwoning 2-onder-1-kap woning Vrijstaande woning   Meerkosten2 per m²
Begane grondvloer
Gevels -0,005 tot -0,010 -0,015 tot -0,020 -0,020 tot -0,025 ± € 15,-
Hellend dak -0,020 tot -0,025 -0,015 tot -0,020 -0,015 tot -0,020 ± € 17,- tot € 24,-
Plat dak -0,002 tot -0,006 ± € 20,-

 

1 Let op! Relatief EPC-verschil aangezien het een voorbeeld project betreft en het aantal m² van iedere uitwendige scheidingsconstructie en de oriëntatie van de woning erg van invloed is op de berekening.

2 Adviesprijs excl. BTW per m² t.o.v. huidige isolatie eis Rc=3,50 met uitgangspunt dat de dikte van totale (spouwmuur)constructie gehandhaafd (verschil +/- 10mm).

 

Wat kan er nu geconcludeerd worden uit bovenstaande gegevens.

Begane grondvloer
De eis m.b.t. de isolatiewaarde van begane grondvloeren is niet gewijzigd. Een verhoging van de Rc-waarde is dus niet verplicht. Daarentegen brengt een verhoging van de Rc-waarde voor begane grondvloeren de minste EPC-winst op (v.b. Rc 3,50 verhogen naar 4,50 voor vrijstaande woning max. EPC-winst = 0,005).

Gevels
De verhoging naar een Rc-waarde van 4,50 zorgt voor een flinke EPC-winst, tot wel +/- 0,025 voor een vrijstaande woning. Maar waar nu het probleem ontstaat, is dat men in de praktijk vaak kiest voor een zo slank mogelijke spouwconstructie (+/- 340mm – 350mm). Daardoor zullen we door de verhoging een hoogwaardig isolatiemateriaal moeten gaan toepassen. Dit brengt echter flinke meerkosten met zich mee. Voor een vrijstaande woning kan dit oplopen tot ruim € 2500,- voor alleen al de spouwconstructie. Kiest men ervoor om geen hoogwaardige isolatie toe te passen maar de totale spouwconstructie te verbreden naar +/- 380 – 390mm zullen de meerkosten komen op +/- € 1000,-.

De verhoging van de isolatiewaarde van de gevel zal echter niet van toepassing zijn op zijwangen van dakkapellen. Deze mogen al sinds de invoering van het Bouwbesluit 2012 worden beoordeeld als paneel in een kozijn. De minimale U-waarde van de zijwang mag niet hoger zijn dan 1,65 W/m²K. Dit betekend in de werkelijkheid dat je met een veel dunnere isolatie kan volstaan. Echter heeft een lage Rc-waarde natuurlijk wel nadelige consequenties voor de EPC-berekening en voor het daadwerkelijk energieverbruik in de woning. Wij adviseren dan ook een zo hoog mogelijke isolatiewaarde te realiseren.

Hellende en platte daken
De grootste verhoging van de Rc-waarde vindt plaats voor daken. Een verhoging van een Rc=3,50 naar Rc=6,00 levert per type woning een flinke EPC-winst op. In combinatie met de verhoging van de gevel levert je dat een aanzienlijke winst op van soms wel 0,035 tot 0,040. Echter ontstaat ook hier hetzelfde probleem als bij de gevels. Om een zo slank mogelijk constructie te houden en/of zo weinig mogelijk isolatiemateriaal te gebruiken dienen we hoogwaardigere isolatie toe te passen. Enkele voorbeelden hiervan zijn Resol en/of PIR-isolatie.

Meer weten?

Wilt u  meer weten over onze diensten met betrekking tot de energieprestatieberekeningen en/of Bouwbesluittoets? Neemt u dan contact met ons op.