Luchtdichtbouwen is belangrijk, maar wordt nog veel belangrijker! Enkele weken geleden is door alle belangrijke bouwpartners in Nederland een convenant ondertekend waarin nogmaals is onderstreept dat de doelstelling is in 2020 energieneutrale woningen te bouwen. De luchtdichtheid van een woning speelt hierbij een belangrijke rol.

Onze ervaring is dat steeds meer aannemers en bouwbedrijven serieus werk maken van het luchtdichtbouwen. Ontwerpers lijken echter een beetje achter te blijven. De luchtdichtheid is van groot belang voor het halen van de energieprestatie, toch is er op tekening vaak weinig over te vinden. Het is echter van groot belang om tijdens het ontwerpproces al aandacht te hebben voor luchtdichtbouwen. Veel extra moeite kost dit niet, u moet echter wel weten waarop u moet letten!

Tijdens deze infosessie wordt u bijgepraat over de theorie en praktijk van het luchtdicht bouwen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Inleiding: Waarom is luchtdicht bouwen van belang.
  • Theoretisch kader: Welke eisen worden gesteld aan luchtdichtheid en wat zijn luchtdichtheidsklassen.
  • Ontwerpaspecten: Hoe ontwerp je een luchtdichte schil.
  • Afdichtingsmaterialen: Welke dichtingsmaterialen kan je toepassen.
  • Uitvoering: Wat er mogelijk is qua uitvoering.
  • Meetmethoden: Welke meetmethoden er zijn met het oog op luchtdichtheid.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over luchtdicht bouwen? Meldt u dan nu aan voor de informatiebijeenkomst. Deze zal worden gehouden op vrijdag 14 december 2012 van 14.00 tot 17.00 in de brasserie van de Gruyterfabriek te ’s-Hertogenbosch. De kosten voor deelname bedragen €125,- p.p. U kunt zich aanmelden middels onderstaand invulformulier.