In een brief aan de 2e kamer informeerde minister Blok ons op 1 maart over een aantal punten met betrekking tot de milieuprestatie. Hieruit kunnen we de volgende punten destilleren.

– Gemeente oordeelt naar eigen inzicht of ze bij de aanvraag omgevingsvergunning een milieuprestatieberekening wensen. Hoewel officieel verplicht zal er niet worden ingegrepen bij gemeenten die niet om de milieuprestatieberekening vragen. Het omgevingsloket wordt in juni aangepast, zodat hier bij de aanvraag omgevingsvergunning ook om een milieuprestatieberekening zal worden gevraagd.

– In 2013 en 2014 wordt de werking van de milieuprestatieberekening gemonitord. Afhankelijk van de resultaten daarvan is het de verwachting dat rond 2015 eisen aan de milieuprestatieberekening worden gesteld.

lees meer: Wel of geen milieuprestatieberekening maken?

PH Bouwadvies