Terug naar pagina Bouwbesluit en Regelgeving

Verlaging EPC-eis heeft consequenties voor architecten en ontwerpers.

Met ingang van 1 januari 2011 is de EPC-eis voor nieuwbouwwoningen aangescherpt tot 0,6. Het doel van de politiek is om in 2020 uiteindelijk energieneutraal te kunnen bouwen. De EPC-eis wordt dan op 0 gesteld.

Hoe energiezuinig een gebouw is wordt sinds 1995 in het bouwbesluit vastgelegd. Om te kunnen meten hoe energie-efficiënt een woning is, is de EPC geïntroduceerd. In 1995 mocht een nieuwbouwwoning een EPC hebben van 1,4. Op dit moment is de norm 0,8 en vanaf 1 januari is dat 0,6. Hoe energiezuiniger het ontwerp hoe lager het getal. In de woningbouw is er de afgelopen jaren veel ontwikkeld om aan de steeds strengere EPC-eisen te voldoen. Is er nog rek om de EPC nog verder naar beneden te krijgen?

Bij de voorgaande aanscherpingen werd de besparing vooral gehaald door het toepassen van slimme installaties. Natuurlijk werd ook de isolatie langzaam steeds dikker maar dit betrof slechts enkele centimeters. Op het gebied van installaties zijn er grote ontwikkelingen geweest op het gebied van ventilatie en verwarming, bijvoorbeeld de ontwikkeling van zelfregelende ventilatieroosters in combinatie met CO2 gestuurde mechanische afzuiging. De vraag is of bij de komende EPC-verlaging wederom door het toepassen van slimme installaties aan de norm kan worden voldaan? De verwachting is dat dit niet zo is, in de meeste installatieconcepten zit nog maar weinig rek. De rendementen hiervan zijn al geoptimaliseerd.

Verschillende bronnen (o.a. senternovem) hebben effectstudies gedaan naar de komende EPC verlaging. Uit al deze studies blijkt dat een grote winst zit in het toepassen van hoogwaardige isolatieconcepten. Behalve het toepassen van meer en betere isolatie betekend dit ook dat er veel beter gekeken moet worden naar de luchtdichtheid van verschillende aansluitingen. Architecten en ontwerpers zullen in het ontwerpproces zich er eerder van bewust moeten worden dat de energiezuinigheid van de woning een steeds grotere rol gaan betekenen binnen het ontwerp. PelserHartman kan dit onderschijven. Inmiddels zijn al voor diverse projecten EPC-concepten doorgerekend. Een belangrijke conclusie die uit deze berekening getrokken kan worden is de invloed van glas en isolatie. Door het toepassen van Rc-waarden van 5,0 in dak, vloer en gevel en het toepassen van 3-dubbele beglazing in de kozijnen wordt in veel gevallen een reductie op de EPC gerealiseerd van soms wel 0,15. In een enkel geval was het toepassen van hoogwaardige isolatie, 3-dubbel glas en luchtdichtbouwen al voldoende om een EPC van 0,6 te realiseren. In de regel zal om de eis van 0,6 te halen behalve een goed isolatieconcept ook slimme installatietechnische voorzieningen met een focus op duurzame energieopwekking moeten worden toegepast.

Betrek PelserHartman in een vroeg stadium bij uw ontwerpproces

Pelserhartman houdt de ontwikkelingen in de bouwmarkt scherp in de gaten. We verzamelen alle belangrijke informatie over dit ontwerp en plaatsen dit op deze site. Op deze manier kunnen wij u vooruit helpen zodat u ten aller tijden kunt voldoen aan de norm. Betrek ons bij uw plan in een vroeg stadium. Hierdoor kunnen wij een bijdrage leveren aan een effectief ontwerpproces.

Meer over dit onderwerp leest u hier:

EPC nieuwbouwwoningen naar 0,6

NEN 7120 de nieuwe energieprestatienorm (EPG)