PelserHartman werkt samen met de Universiteit Utrecht aan een variantenonderzoek naar de verschillende manieren waarop een betonnen toren kan worden geconstrueerd waarop een zonnetelescoop kan worden geplaatst. Dit onderzoek maakt deel uit van een groot europees project ten behoeve van de realisatie van een nieuwe zonnetelescoop op het eiland La Palma. Op dit moment werkt PelserHartman aan workpackage 9100.

(Foto: artist impression van de EST).

Volledige informatie project European Solar Telescoop.

De totale achtergrondinformatie van dit project is te vinden op een speciale pagina waarin gelinkt wordt naar de engelstalige site van het IAC.

PelserHartman onderzoekt pier European Solar Telescoop.

Advies in betonconstructies van de pier.

In het reeds uitgebrachte rapport PierAlternatives is er varianten onderzoek gedaan naar verschillende manieren waarop de pier kan worden gebouwd. Op dit moment legt PelserHartman de focus op de betonnen torenvarianten en niet de stalen vakwerktorens. Voor de betonnen torenvarianten hebben wij de volgende opdrachten geformuleerd:

Opdracht 1: Ontwerp betonnen toren varianten.
Ontwerp van verschillende pier varianten in beton.

Opdracht 2: Fundering.
Ontwerp en berekening fundering van de verschillende varianten.

Opdracht 3: Bouwkosten.
Wat zijn de kosten van de volledige betonconstructie van de verschillende varianten.
(bij constructie op La Palma en Nederland als referentie).

Opdracht 4: Uitvoering.
Studie bouwkundige realiseerbaarheid.

Opdracht 5: Wind.
Invloed van wind op de verschillende torenvarianten waarbij de fundering en de grond wordt meegenomen in de berekening.

Uitgangspunten European Solar Telescoop.

We hebben ons gebaseerd op de gegevens zoals vermeld in het rapport ‘Preliminary Dynamic Analysis’ van de Universiteit Utrecht. De prioriteit van het ontwerp is het behalen van de vereiste stabiliteit en seeing. De stabiliteit wordt uitgedrukt in kanteling (tilt) van het torenplatform. Ontwerpwaarden: 0.05” kanteling bij 15m/s wind. Eigen frequenties ~7Hz.

Torenvarianten European Solar Telescoop.

Ontwerpvraag 1: ontwerp betonnen toren varianten.

In hoofdlijnen zijn er 2 type torenvarianten te onderscheiden, welke elk ook weer in verschillende subtypen verdeeld zijn.

Hoofdtype 1,
bestaat uit een massieve betonnen toren waarop direct de telescoop op een platform wordt geplaatst. De toren moet zijn eigen gewicht dragen, de constructie van de telescoop en de windbelasting op de toren kunnen opnemen.

Hoofdtype 2,
bestaat uit een massieve betonnen toren waarop direct de telescoop op een platform wordt geplaatst. Om de toren wordt een lichte schil geplaatst. Deze windschil wordt gemaakt uit een staalconstructie en afgewerkt met sandwichpanelen. De windschil heeft als doel de windbelasting van de betonnen toren weg te nemen om ervoor te zorgen dat eventuele trillingen door de wind niet op de telescoop worden overgedragen.