Met ingang van 1 januari 2011 is de EPC-eis voor de woningbouw verlaagd van 0,8 naar 0,6. Dit betekent concreet dat nieuwbouw woningen 25% energiezuiniger moeten zijn dan voorheen. Door de overheid en andere instanties zijn al veel onderzoeken gedaan en rapporten geschreven over hoe deze lange EPC kan worden gehaald. Zie o.a. de site vanSenternovem. In bijna alle rapporten worden de EPC-berekeningen echter gemaakt door te rekenen met de referentiewoningen van Senternovem. Senternovem ontwikkelde deze referentiewoningen zodat EPC-berekeningen makkelijk kunnen worden vergeleken. Voor elk type woning is een referentiewoning beschikbaar. (Appartement, rij, 2-1 kap, vrijstaand).

In dit artikeltje beperken wij ons tot de gevolgen van de EPC-verlaging voor de vrijstaande woning.

Referentiewoning t.o.v. de werkelijkheid.

PelserHartman maakt de afgelopen 10 jaar vele honderden EPC berekeningen voor vrijstaande woningen. In de praktijk blijken deze woningen een (veel) minder goede EPC te hebben dan de Senternovem referentiewoning. Dit blijkt ook logisch. De door Senternovem gebruikte woning is erg eenvoudig. De woning is rechthoekig, bezit geen aanbouwen met platte daken, of erkers. Hierdoor is de verhouding oppervlakte/inhoud relatief gunstig, wat een positief effect op de EPC heeft.

Onze mening is dat de door Senternovem gebruikte referentiewoning erg afwijkt van hoe de gemiddelde vrijstaande woning in Nederland eruit ziet. In werkelijkheid krijgen wij zeer veel verschillende vrijstaande woningen, derhalve is een gemiddelde moeilijk te bepalen. Echter kunnen wij stellen dat bijna elk door ons berekende vrijstaande woning wel over een aanbouw met platdak beschikt. (Hierin kan, maar hoeft niet, de garage gelegen te zijn) De meeste woningen beschikken ook over 1 of meerdere erkers of sprongen in de plattegrond. Over het algemeen is de conclusie dat de verhouding oppervlakte/inhoud van de gemiddelde nieuwbouw vrijstaande woning in Nederland minder gunstig is dan de referentiewoning van Senternovem. Hierdoor is de gemiddeld behaalde EPC ook hoger dan de referentiewoning. Met andere woorden, er moeten meer maatregelen getroffen worden om de EPC te behalen.

senternovem referentiewoning (vrijstaande woning)

EPC berekeningen realistische vrijstaande woningen.

Om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om de EPC van 0,6 voor een gemiddelde in Nederland gebouwde vrijstaande woning te behalen hebben we een uitgebreide vergelijking gemaakt. Uit ons bestand van honderden vrijstaande woningen zijn 10 vrijstaande woningen gekozen. Elk van deze woning beschikte over een bijzonder element. (erker, aanbouw etc). Voor elk van deze woningen is de EPC bepaald bij 3 verschillende bouwkundige concepten, en 18 verschillende installatieconcepten. Uiteindelijk zijn alle resultaten bij elkaar opgeteld en is het gemiddelde bepaald. De berekende EPC waarden zijn dus de gemiddelde waarden over 10 referentiewoningen.

De resultaten van deze vergelijking zijn hieronder zichtbaar.

Conclusies.

De conclusie van deze vergelijking is dat het behalen van een EPC van 0,6 voor een gemiddelde vrijstaande woning geen gemakkelijke opgave is. Voorzichtig kan worden gesteld dat om de EPC te behalen met een eenvoudig installatieconcept. (bijvoorbeeld een HR107 ketel en een normale WTW zonder C02-sturing) de woning zeer goed moet worden geïsoleerd. Er moet dan worden gedacht aan Rc-waarden van 6,0 voor vloer, wand en gevel en 3-dubbele beglazing. Wil men kunnen volstaan met een bouwkundige schil met de meer traditionele Rc-waarden van 3,5 dan moet al snel worden gekozen voor een warmtepomp of andere uitgebreide installatie. Natuurlijk is op bovenstaande snelle conclusie wel e.e.a. af te dingen. Het zal nog steeds per woning sterk kunnen verschillen welke maatregelen noodzakelijk zijn. In deze beschouwing is bijvoorbeeld niet gekeken naar de invloed van zonwering of zonwerende beglazing, en deze maatregelen kunnen ook een grote bijdrage leveren.

Waarschijnlijk is de belangrijkste conclusie dat het meer dan ooit noodzakelijk is in een vroegtijdig stadium voor een ontwerp een concept EPC te laten opstellen. Zodat ontwerp, installaties en de te treffen energiezuinige maatregelen goed op elkaar kunnen worden afgestemd. Het wordt veel moeilijker om voor een reeds ontworpen woning, waarbij niet gekeken is naar de energiezuinigheid, een concept te verzinnen waarmee makkelijk en tegen geringe kosten aan de EPC eis kan worden voldaan.