Zo´n 40 procent van onze gezamenlijke CO2-uitstoot komt voor rekening van gebouwen.

In Europa wordt toegewerkt naar energieneutrale gebouwen. In Nederland is de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) voor woningen vorig jaar aangescherpt naar 0,6. In 2015 is het plan deze eis verder aan te scherpen. Met de nieuwe norm NEN 7120 die vanaf 1 juli 2012 van kracht zal gaan kan de energieprestatie van gebouwen worden berekend. Op 10 mei a.s. organiseert NEN in samenwerking met Agentschap NL een informatiemiddag rondom dit onderwerp. De gratis informatiemiddag ‘EnerZIE’ wordt georganiseerd om u voor te bereiden op het berekenen en het werken met Energie Prestatie van Gebouwen (EPG) en u hoort wat u in de toekomst te wachten staat op het gebied van regelgeving en normalisatie. Deelname aan deze informatiemiddag is gratis.

Heeft u geen tijd om deel te nemen aan EnerZIE?

PelserHartman neemt deel aan deze middag en maakt hiervan een verslag dat op deze website wordt geplaatst.