Het energielabel voor nieuwbouw dat op 1 januari 2013 zou ingaan, is uitgesteld naar 1 juli 2013. Dat meldt woordvoerder Vera Hoogendoorn van het ministerie van Binnenlandse Zaken. “Om het energielabel in te laten gaan, moet eerst de Wet Kenbaarheid Energieprestatie Gebouwen aangenomen worden door de Tweede Kamer. Daar is de wet al wel besproken, maar niet aangenomen. De Tweede Kamer heeft twee amendementen (wetswijzigingen, red) voorgesteld, die door de minister zijn afgekeurd omdat ze niet voldoen aan de door de EU opgestelde regels.” Het wachten is nu op de Raad van State, daarna gaat het wetsvoorstel opnieuw naar de Tweede Kamer. “We zijn daarbij afhankelijk van de agenda van de Kamer”, aldus Hoogendoorn. Mocht de wet worden aangenomen, dan volgt daarna nog een periode van invulling van de wet. Al met al gaat dat te veel tijd kosten om nog te kunnen voldoen aan de afgesproken datum van 1 januari 2013, omdat daarvoor nog een gewenningsperiode van drie maanden moet zitten. In die tijd kan de bouwsector zich voorbereiden op het nieuwe label. De afgelopen week zijn de partijen waarmee het ministerie samenwerkt, Bouwend Nederland, Aedes, Neprom en de NVB, op de hoogte gesteld. Zij hebben volgens de woordvoerder begrip voor het uitstel.

bron: bouwwereld d.d 23-08-2012