De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag 20 november 2012 tegen het voorstel gestemd om een energielabel verplicht te stellen bij de verkoop van een bestaande woning. Nederland wijkt daarmee af van de Europese richtlijnen. Een huis kan dus voorlopig nog verkocht worden zonder energielabel, als tenminste zowel de koper als de verkoper daarmee instemmen.

Kans op Europese boete

Minister Stef Blok is een voorstander van het afgekeurde wetsvoorstel; een meerderheid van de Tweede Kamer vond het voorstel echter te streng en te ingewikkeld en keurde het af. Daarmee riskeert Nederland een boete. De minister ziet de reactie vanuit Brussel op het besluit met zorg tegemoet en gaat binnenkort met de Europese Commissie praten over de situatie die nu is ontstaan.

Veel discussie

In 2010 besloot het Europees Parlement het energielabel dwingender voor te schrijven bij de aan- en verkoop van een huis. De bedoeling hiervan was dat kopers van een woning beter weten hoeveel ze kwijt zijn aan energiekosten. Het label is al jaren een punt van discussie. Eerder werd het label in Nederland verplicht gesteld, maar omdat er geen gevolgen waren bij afwezigheid van een energielabel, was de verplichting eigenlijk niet van kracht

bron: o.a. bouwwereld.nl