Breeam-NL

Wat is Breeam-NL?

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. De methode is geplitst in een keurmerk voor nieuwbouw en een keurmerk voor bestaande bouw. De nieuwbouw methode is sinds september 2009 operationeel. In april 2010 zijn de eerste gebouwontwerpen gecertificeerd.

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. De toevoeging NL maakt duidelijk dat het hier om de Nederlandse versie gaat. BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. De bedoeling is gebouwen te analyseren en verbeteren.

BREEAM-NL is niet het enige duurzaamheidskeurmerk gericht op gebouwen dat in Nederland gebruikt wordt. We kennen bijvoorbeeld ook het Energielabel, de EPC-norm, GreenCalc, GPR-Gebouw, Eco-Quantum en LEED. BREEAM-NL is echter ook niet “alweer een ander label”. Het BREEAM-NL label wordt internationaal herkend en erkend. Aan het verkrijgen van een BREEAM certificaat zijn ook strenge voorwaarden gekoppeld. Het behalen van een BREEAM-NL certificaat is echter geheel vrijblijvend en niet verplicht.

In Nederland wordt inmiddels hard gewerkt naar harmonisatie van BREEAM-NL met de andere rekenmethoden. Dit betekent dat voor welk pakket je ook kiest, de duurzaamheid van een gebouw altijd op dezelfde manier wordt beoordeeld. Op dit moment gebruikt PelserHartman voor de beoordeling van de duurzaamheid van gebouwen de methode GPR Gebouw. Deze methode wordt in Nederland veel gebruikt. GPR Gebouw wordt veel genoemd in convernanten die zijn afgesloten door gemeenten met projectontwikkelaars en aannemers om te komen tot een duurzame gebouwvoorraad. De methode is ook zeer geschikt om te gebruiken als ondersteuning bij het adviestraject om te komen tot het realiseren van een duurzaam gebouw.

logobream