Duurzaamheid

Duurzaamheid is een actueel onderwerp in de bouwwereld tegenwoordig. Duurzaamheid is het creëren van een nieuwe gebouwde omgeving met een zo hoog mogelijke kwaliteit en een zo laag mogelijk milieubelasting.  

Op deze pagina vindt u algemene informatie over duurzaamheid in de bouw. Wilt u weten op welke manier PelserHartman u kan ondersteunen op het gebied van duurzaam bouwen, bel dan direct +31 73 613 57 29 voor meer informatie.

Duurzaamheid bestaande gebouwde omgeving

Bij duurzaamheid in een bestaande gebouwde omgeving draait vooral om het maximaliseren van kwaliteiten en het minimaliseren van milieueffecten in de hele levenscyclus van een gebouw. BREEAM-NL is de meest uitgebreide beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. Daarnaast kennen we GPR Gebouw, greencalc, e.d.

Duurzaam bouwen in bouwbesluit 2012

duurzaamheidDuurzaamheid is opgenomen in het nieuwe bouwbesluit 2012. Vanaf 01-01-2013 moet een berekening van de milieuprestatie worden ingeleverd bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Hiermee wordt duurzaamheid langzaam verankerd in landelijke wet- en regelgeving.

Duurzaam bouwen in convernanten

Los van landelijke regels uit het bouwbesluit moet een gebouw soms een bepaald niveau van duurzaamheid hebben omdat gemeenten en projectontwikkelaars dit hebben afgesproken in een convenant. In andere gevallen kan er alleen aanspraak worden gemaakt op een overheidssubsidie wanneer een gebouw een bepaalde duurzaamheid bezit. Ook komt het steeds vaker voor dat de wens van de opdrachtgever is een duurzaam gebouw te bouwen. In al deze gevallen moet de duurzaamheid van het gebouw worden bepaald. Meer informatie over de regels omtrent duurzaam bouwen zoals deze zijn vastgelegd in convernanten vind u op deze pagina: Convernant

Duurzaam bouwadvies

PelserHartman kan u helpen de duurzaamheid van uw gebouw te bepalen. Wij gebruiken hiervoor op dit moment de methode GPR Gebouw. In een GPR berekening wordt een gebouw ingevoerd en wordt de duurzaamheid van het gebouw bepaald aan de hand van 5 onderwerpen; energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Op ieder onderwerp zijn punten te behalen op een schaal van 1 tot 10. Deze punten geven aan hoe duurzaam het gebouw uiteindelijk is.

Advies duurzame maatregelen

Naast het bepalen van de duurzaamheid middels GPR Gebouw kan PelserHartman u ook adviseren in de maatregelen die u kunt nemen om een zo duurzaam mogelijk gebouw te creëren, of wat u kunt doen om een bestaand gebouw duurzaam te verbouwen. Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op, of bekijk onze pagina over duurzaam bouwadvies.

Milieuprestatie

Passief Bouwen