Uncategorized

  |   Uncategorized

Strengere isolatie-eisen bij renovatie

Vanaf eind 2015 worden nieuwe eisen gesteld aan de isolatiewaarden bij renovatie of vervanging van vloeren, gevels, daken en kozijnen. Bij het vernieuwen of vervangen van isolatielagen geldt vanaf eind dit jaar een warmteweerstand van ten minste 2,5 m2K/W voor een vloer, 1,3 m2K/W voor een gevel en 2,0 m2K/W voor een dak.  Bij het vernieuwen of vervangen van ramen, deuren en...

Read More
01 december
  |   Bouwbesluit, Brandveiligheid, Energie en Energiekosten, Uncategorized

Vraagbaak Bouwbesluit 2012

Heeft u een vraag over het Bouwbesluit 2012? Het kan goed voorkomen dat u bezig bent met een project en niet goed weet hoe u de Bouwbesluit eisen moet toepassen, of misschien heeft u een meer algemene vraag over het Bouwbesluit of de toepassing van aanverwante normen. PelserHartman Bouwadvies geeft u de mogelijkheid gratis uw vragen te stellen. Dit kunt op de volgende...

Read More
26 januari
  |   Bouwbesluit, Energie en Energiekosten, Uncategorized

Laatste kans: aanvraag omgevingsvergunning met huidige EPC- en isolatie eisen!

Nu Sinterklaas weer vertrokken is en de eerste kerstbomen al zijn gesignaleerd, loopt het jaar al weer bijna ten einde. Een nieuw jaar met grote veranderingen op het gebied van de energieprestatie en isolatiewaarden voor uitwendige scheidingsconstructies. Wilt u nog gebruik maken van de huidige EPC- en isolatie eisen dan dient u nog dit jaar uw aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. De...

Read More
08 december
  |   Bouwbesluit, Energie en Energiekosten, Uncategorized

Invloed aanscherping isolatie eisen op energieprestatie!

Rc-waarden Al geruime tijd wil de Tweede Kamer de minimumeisen voor isolatie aan scherpen naar een niveau dat past in de huidige markt. Op 1 januari 2015 zou dan ook de isolatiewaarde voor de dichte delen (Rc-waarde) verhoogd worden van 3,5 naar 5,0 m²k/W. Echter de brancheorganisaties die verbonden zijn aan het Lenteakkoord hebben in een brief de minister verzocht de...

Read More
05 december
  |   Uncategorized

Vacature bouwkundig AutoCAD tekenaar

PelserHartman meet-tekenwerk is specialist in het 2d en 3d inmeten en uittekenen van bestaande gebouwen. We zijn voor de invulling van een vacature op zoek naar een bouwkundig AutoCAD tekenaar die affiniteit heeft met het inmeten en het maken van tekeningen van bestaande gebouwen. Fulltime medewerker, 1 FTE (tot 1 maart 2015) De vacature heeft betrekking op de periode tot 1 maart 2015...

Read More
30 oktober
  |   Uncategorized

Woning aan het Molenpark te Vlijmen

In opdracht van Dingemans Architectuur verzorgde PelserHartman de stukken voor de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een vrijstaande woning aan het Molenpark te Vlijmen. We maakten de bouwkundige en constructieve tekeningen, toetsen het bouwplan aan het bouwbesluit en verzorgde energieprestatieberekening.   meer informatie op de website van Dingemans Architectuur...

Read More
17 oktober
  |   Nieuws, Uncategorized

Transformatie van leegstaande kantoren (nog) eenvoudiger per 1 november 2014

Op 1 november 2014 is het zover; dan treedt het besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en enkele andere wetten in werking. Algemeen bekend is inmiddels dat na 1 november 2014  het voor bewoners en bedrijven eenvoudiger wordt om aan- of uitbouwen, bijgebouwen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een woning of ander hoofdgebouw te plaatsen. Het...

Read More
13 oktober
  |   Uncategorized

Nieuwe regels vergunningvrij bouwen waarschijnlijk per 1-11-2014 in werking

Zowel gemeenten als ook veel aanvragers wachten al een tijd op berichtgeving over de in werking treding van het nieuwe regels vergunningvrij bouwen. De wijzigingen zijn namelijk nogal ingrijpend als het gaat om mantelzorgwoningen, planologische gebruikswijzigingen en ook voor wat betreft de vergunningvrije bouwmogelijkheden. Op 1 oktober 2014 zal de nieuwe versie 2.10 van het Omgevingsloket beschikbaar zijn, maar vanaf dinsdag...

Read More
12 augustus
  |   Bouwbesluit, Energie en Energiekosten, Uncategorized

Wijziging energieprestatie woonfuncties van 0,6 naar 0,4 per 01-01-2015

Per 1 januari 2015 gaat de energieprestatie coëfficiënt (EPC-norm) voor nieuwbouwwoningen van 0,6 naar 0,4. Ook voor utiliteitsgebouwen worden de eisen flink aangescherpt. De Tweede Kamer heeft op 19 december 2013 een motie aangenomen van de Kamerleden Paulus Jansen (SP) en Jacques Monasch (PvdA) om de energetische nieuwbouweisen aan te scherpen. Voor utiliteitsgebouwen moet de energieprestatie in 2015 50 procent verbeterd...

Read More
22 mei
  |   Uncategorized

Natuurlijke toevoer ventilatielucht onder hellende kap.

De eisen die omschreven staan in Bouwbesluit artikel 3.29 maakt dat we bij de nieuwbouw van een woning verplicht zijn te ventileren op basis van mechanische toe- en afvoer of natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. In dit artikel gaan we het hebben over het principe natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. Met name de toevoer voorzieningen bij dit principe zorgen vaak voor...

Read More
22 januari