Energie en Energiekosten

  |   Bouwbesluit, Energie en Energiekosten, Uncategorized

Nieuwe EPC-norm (NEN7120) vergt meer maatregelen om EPC=0,6 te halen

Op een bijeenkomst van het lente Akkoort heeft Ieke Kuijpers-Van Gaalen van DGMR toelichting gegeven op de verschillen die kunnen ontstaan bij het toepassen van verschillende (installatietechnische) maatregelen die optreden bij het maken van een EPC-berekening in de nieuwe software. Hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste feiten. Zeker is echter dat een berekening van de EPC in de NEN7120 andere...

Read More
08 december
  |   Bouwbesluit, Energie en Energiekosten, Uncategorized

Rc verhoging nieuwe bouwbesluit 2012 van 3,5 naar 5,0 wordt niet doorgevoerd.

Op voorzet van de SP is in oktober 2011 in de 2e kamer een motie aangenomen om in het nieuwe bouwbesluit, wat op 1 april 2012 waarschijnlijk ingevoerd wordt, de Rc-waarde van uitwendige scheidingsconstructies te verhogen van 3,5 naar 5,0. Naast deze motie zijn nog diverse andere moties ingediend. Op 28 november heeft minister Donner in een brief op een aantal van...

Read More
29 november
  |   Bouwbesluit, Duurzaamheid, Energie en Energiekosten

Innovatieve ventilatiesystemen scoren minder goed in nieuwe EPC software

NEN 7120 Energieprestatie Op 6 september werd er in Utrecht een bijeenkomst georganiseerd door DGMR ter introductie van de nieuwe software voor het berekenen van de energieprestatie. Vanaf 1 april 2012 vervallen de huidige NEN-normen waarin beschreven staat hoe de energieprestatie van een gebouw berekend moet worden. Op het zelfde moment treed de nieuwe norm NEN7120 in werking, daarbij hoort ook...

Read More
06 september
  |   Energie en Energiekosten

Drie dubbele beglazing besparing of kostenpost?

EPC en 3-dubbel glas Sinds de aanscherping van de Energieprestatie (EPC) voor nieuwbouwwoningen van 0,8 naar 0,6 per 01-01-2011 is de interesse in 3-dubbele beglazing behoorlijk toegenomen. Dit is logisch, want de EPC kan tot wel  0,05 punten dalen door het toepassen van 3 dubbel glas in normale houten kozijnen. Echter, in combinatie met geïsoleerde kozijnen, kan de EPC-reductie nog veel groter...

Read More
29 juni
  |   Duurzaamheid, Energie en Energiekosten

Phase Change Materials in de bouw

PCM staat voor Phase Change Materials. PCM materialen kunnen worden gebruikt voor het opslaan van energie, om deze energie op een later moment weer af te staan. Het materiaal heeft energie nodig om over te gaan van een vaste naar een vloeibare fase, hierdoor ontrekt dit materiaal warmte uit de omgeving en heeft dit dus een koelend effect. Wanneer het...

Read More
06 april
  |   Duurzaamheid, Energie en Energiekosten

Passief bouwen

Definitie De oorspronkelijke definitie van passiefhuis luidt als volgt: ‘de term passiefhuis staat voor een specifieke constructiestandaard voor woongebouwen met een goed binnenklimaat gedurende winter zowel als zomer, zonder traditioneel verwarmings- of koelsysteem’. In de praktijk zien we dat er flexibel wordt omgegaan met deze definitie. Vanwege het uitgebreide gasnetwerk, de voordelige gasprijzen en uit psychologisch oogpunt is er in passiefhuizen vaak...

Read More
03 maart
  |   Bouwbesluit, Energie en Energiekosten

EPC 0,6 varianten

Met ingang van 1 januari 2011 is de EPC-eis voor de woningbouw verlaagd van 0,8 naar 0,6. Dit betekent concreet dat nieuwbouw woningen 25% energiezuiniger moeten zijn dan voorheen. Door de overheid en andere instanties zijn al veel onderzoeken gedaan en rapporten geschreven over hoe deze lange EPC kan worden gehaald. Zie o.a. de site vanSenternovem. In bijna alle rapporten worden de EPC-berekeningen...

Read More
08 december
  |   Bouwbesluit, Energie en Energiekosten

Feiten en fabels over aanscherping EPC

Inleiding Per 1 januari 2011 is de EPC voor nieuwbouwwoningen van 0,8 naar 0,6 verlaagd. De verandering van het Bouwbesluit op dit punt is 22 oktober 2010 gepubliceerd in de Staatscourant. In 2011 wordt tevens de nieuwe norm EPG van kracht. De nieuwe norm De nieuwe norm – EPG – zal in de loop van 2011 beschikbaar komen. De markt krijgt de tijd om hiervoor...

Read More
08 december
  |   Bouwbesluit, Energie en Energiekosten

NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen EPG

Symposium over de nieuwe norm NEN 7120 Deze informatie is niet helemaal meer up-to-date. Kijkt u voor meer recente informatie op deze pagina. Op dinsdag 21 september 2010 organiseerde NEN een symposium over de nieuwe energieprestatie norm NEN 7120 ‘Energieprestatie van gebouwen (EPG)’ die in oktober wordt gepubliceerd. Deze norm bevat een hernieuwde methode voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen...

Read More
21 september
  |   Bouwtechnisch Tekenwerk, Energie en Energiekosten

Huidige bouwmethode voldoet niet meer.

Terug naar pagina Bouwbesluit en Regelgeving Verlaging EPC-eis heeft consequenties voor architecten en ontwerpers. Met ingang van 1 januari 2011 is de EPC-eis voor nieuwbouwwoningen aangescherpt tot 0,6. Het doel van de politiek is om in 2020 uiteindelijk energieneutraal te kunnen bouwen. De EPC-eis wordt dan op 0 gesteld. Hoe energiezuinig een gebouw is wordt sinds 1995 in het bouwbesluit vastgelegd. Om te...

Read More
14 september