Energie en Energiekosten

  |   Bouwbesluit, Duurzaamheid, Energie en Energiekosten

Aardgasvrije nieuwbouw per 1 juli 2018

Deze week (week 20-2018) is definitief via het Staatsblad bekendgemaakt dat nieuwbouwwoningen per 1 juli 2018 aardgasvrij moeten zijn. Het gaat om alle nieuwbouwwoningen die op of na 1 juli 2018 worden ingediend voor een omgevingsvergunning. Woningen die vóór 1 juli zijn ingediend of al een omgevingsvergunning hebben, kunnen nog wel met aardgas worden uitgevoerd. Netbeheerders willen ook die projecten ertoe bewegen om...

Read More
17 mei
  |   Energie en Energiekosten

EPC+ berekening – Installatie advies op maat

Energieprestatieberekening Binnen de Bouwbesluitberekeningen, noodzakelijk voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, wordt reeds de verplichte energieprestatieberekening gemaakt. Hierin moeten eveneens keuzen worden gemaakt in de manier waarop de woning en de bijgebouwen worden verwarmd, gekoeld, geventileerd en de manier waarop warmtapwater wordt opgewekt. EPC-berekening is slechts toetsmiddel. De EPC-berekening is echter enkel een toetsmiddel vanuit de overheid, deze berekening zegt niets over de...

Read More
06 mei
  |   Bouwbesluit, Brandveiligheid, Energie en Energiekosten, Uncategorized

Vraagbaak Bouwbesluit 2012

Heeft u een vraag over het Bouwbesluit 2012? Het kan goed voorkomen dat u bezig bent met een project en niet goed weet hoe u de Bouwbesluit eisen moet toepassen, of misschien heeft u een meer algemene vraag over het Bouwbesluit of de toepassing van aanverwante normen. PelserHartman Bouwadvies geeft u de mogelijkheid gratis uw vragen te stellen. Dit kunt op de volgende...

Read More
26 januari
  |   Bouwbesluit, Energie en Energiekosten

Gemiddelde U-waarde kozijnen volgens Bouwbesluit 2012 artikel 5.3 lid 6

In onze voorgaande nieuwsberichten hebben wij u medegedeeld dat er per 1 januari 2015 een versoepeling zou worden doorgevoerd ten aanzien van de maximale U-waarde van een totale kozijnconstructie incl. vulling. Deze versoepeling is door de rijksoverheid doorgevoerd omdat er diverse kozijnen in een gebouw niet altijd konden voldoen aan de maximale U-waarde (per kozijn) van 1,65 W/m².K. Enkele voorbeelden...

Read More
22 januari
  |   Bouwbesluit, Energie en Energiekosten

Invloed U-waarde van kozijnen op energieprestatie!

U-waarden kozijnen (type, materiaal, glas, afstandhouders etc.) Sinds 1 maart 2013 mag de U-waarde van de totale kozijnconstructie inclusief vulling niet hoger zijn dan 1,65 W/m²K. Deze aanpassing in het Bouwbesluit heeft echter flinke gevolgen gehad voor de keuze van een kozijn- en/of deurtype. Daarom heeft de overheid besloten om per 1 januari 2015 een lichte versoepeling door te voeren. Deze versoepeling...

Read More
17 december
  |   Bouwbesluit, Energie en Energiekosten, Uncategorized

Laatste kans: aanvraag omgevingsvergunning met huidige EPC- en isolatie eisen!

Nu Sinterklaas weer vertrokken is en de eerste kerstbomen al zijn gesignaleerd, loopt het jaar al weer bijna ten einde. Een nieuw jaar met grote veranderingen op het gebied van de energieprestatie en isolatiewaarden voor uitwendige scheidingsconstructies. Wilt u nog gebruik maken van de huidige EPC- en isolatie eisen dan dient u nog dit jaar uw aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. De...

Read More
08 december
  |   Bouwbesluit, Energie en Energiekosten, Uncategorized

Invloed aanscherping isolatie eisen op energieprestatie!

Rc-waarden Al geruime tijd wil de Tweede Kamer de minimumeisen voor isolatie aan scherpen naar een niveau dat past in de huidige markt. Op 1 januari 2015 zou dan ook de isolatiewaarde voor de dichte delen (Rc-waarde) verhoogd worden van 3,5 naar 5,0 m²k/W. Echter de brancheorganisaties die verbonden zijn aan het Lenteakkoord hebben in een brief de minister verzocht de...

Read More
05 december
  |   Bouwbesluit, Energie en Energiekosten

01-01-2015: aanscherping EPC en hogere Rc-waarden​, PH Bouwadvies adviseert!

Het is weer zover! Op 1 januari 2015 worden de energieprestatie eisen voor woningbouw EN utiliteitsbouw en Rc-waarden van uitwendige scheidingsconstructie opnieuw aangescherpt. Bent u als ontwerper of bouwkundig tekenaar net gewend aan een EPC van 0,60 en Rc-waarden van 3,50 m²K/W dienen er opnieuw aanvullende maatregelen te worden bedacht om de energieprestatie te verbeteren. Geen nood! Wij van PH...

Read More
19 november
  |   Bouwbesluit, Energie en Energiekosten, Uncategorized

Wijziging energieprestatie woonfuncties van 0,6 naar 0,4 per 01-01-2015

Per 1 januari 2015 gaat de energieprestatie coëfficiënt (EPC-norm) voor nieuwbouwwoningen van 0,6 naar 0,4. Ook voor utiliteitsgebouwen worden de eisen flink aangescherpt. De Tweede Kamer heeft op 19 december 2013 een motie aangenomen van de Kamerleden Paulus Jansen (SP) en Jacques Monasch (PvdA) om de energetische nieuwbouweisen aan te scherpen. Voor utiliteitsgebouwen moet de energieprestatie in 2015 50 procent verbeterd...

Read More
22 mei
  |   Energie en Energiekosten

Mogelijk geen EPC-verlaging naar 0,4 in 2015. Wel Rc-verhoging in 2015.

In een brief aan de 2e kamer heeft minister blok 2 paragrafen gewijd aan de aanstaande verlaging van de Energieprestatie-eis en de verhoging van de minimale Rc-waarden van bouwconstructies. In het voorjaar van 2014 horen we of een verlaging in 2015 wordt doorgevoerd. Vanaf 1 januari 2015 worden wel de minimale Rc-waarden van bouwconstructies verhoogd. Aanscherping energieprestatie nieuwbouweisen Op weg naar een...

Read More
03 december