Duurzaamheid

  |   Bouwbesluit, Duurzaamheid, Energie en Energiekosten

Aardgasvrije nieuwbouw per 1 juli 2018

Deze week (week 20-2018) is definitief via het Staatsblad bekendgemaakt dat nieuwbouwwoningen per 1 juli 2018 aardgasvrij moeten zijn. Het gaat om alle nieuwbouwwoningen die op of na 1 juli 2018 worden ingediend voor een omgevingsvergunning. Woningen die vóór 1 juli zijn ingediend of al een omgevingsvergunning hebben, kunnen nog wel met aardgas worden uitgevoerd. Netbeheerders willen ook die projecten ertoe bewegen om...

Read More
17 mei
  |   Bouwbesluit, Duurzaamheid, Uncategorized

Berekening milieuprestatie niet voor combinatiegebouwen.

Sinds 1 januari 2013 is het volgens Bouwbesluit 2012 artikel 5.8 en 5.9 verplicht om voor ‘nieuwbouwwoningen’ en ‘kantoren met een GO van meer dan 100m²’ een milieuprestatieberekening toe te voegen aan de omgevingsvergunning. De vraag die ons regelmatig gesteld wordt is of ook voor combinatiegebouwen waarin een kantoorfunctie gelegen is met een oppervlakte van meer dan 100m² een milieuprestatieberekening gemaakt moet...

Read More
12 april
  |   Bouwbesluit, Duurzaamheid

In 2015 pas eisen aan milieuprestatieberekening

In een brief aan de 2e kamer informeerde minister Blok ons op 1 maart over een aantal punten met betrekking tot de milieuprestatie. Hieruit kunnen we de volgende punten destilleren. - Gemeente oordeelt naar eigen inzicht of ze bij de aanvraag omgevingsvergunning een milieuprestatieberekening wensen. Hoewel officieel verplicht zal er niet worden ingegrepen bij gemeenten die niet om de milieuprestatieberekening vragen....

Read More
04 maart
  |   Duurzaamheid, Energie en Energiekosten, Uncategorized

Wel of geen berekening milieuprestatie maken?

Sinds 1 januari 2013 is het volgens Bouwbesluit 2012 artikel 5.8 en 5.9 verplicht om voor ‘nieuwbouwwoningen’ en ‘kantoren met een GO van meer dan 100 m²’ een milieuprestatieberekening toe te voegen aan de omgevingsvergunning. Op dit moment merken wij dat niet alle gemeenten deze verplichting even serieus oppakken, sommige gemeenten vragen wel om de berekeningen andere niet. Officieel kan er volgens...

Read More
27 februari
  |   Bouwbesluit, Duurzaamheid

Wijzigingen bouwbesluit 2012 per 01-02-2013

De BNA heeft gisteren het bericht verspreid dat de wijzigingen op het Bouwbesluit 2012 niet per 01-01-2013 maar per 01-02-2013 van kracht worden. Helaas vermeldt de BNA geen bron en op de website van het ministerie is het (nog) stil. Zodra het bericht bevestigd wordt laten we het u weten. Een overzicht van de wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 vindt u op...

Read More
13 december
  |   Duurzaamheid

Berekening GPR Gebouw verplicht bij aanvraag omgevingsvergunning?

Duurzaamheid is een actueel onderwerp in de bouwwereld tegenwoordig. Duurzaamheid is het creëren van een nieuwe gebouwde omgeving met een zo hoog mogelijke kwaliteit en een zo laag mogelijk milieubelasting. Duurzaam bouwen in bouwbesluit 2012 Duurzaamheid is opgenomen in het nieuwe Bouwbesluit 2012. Vanaf 01-01-2013 moet een berekening van de milieuprestatie worden ingeleverd bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de activiteit...

Read More
08 augustus
  |   Duurzaamheid

Berekening milieuprestatie verplicht vanaf 01-01-2013

De in het nieuwe Bouwbesluit beschreven verplichte berekening van de milieuprestatie voor woningen en kantoren groter dan 100m2, hoeft pas vanaf 1 januari 2013 worden meegestuurd met een aanvraag omgevingsvergunning. Lobby door de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) leidt tot uitstel. Minister Spies heeft dit in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Oorspronkelijk zou de berekening op 1 juli...

Read More
27 juni
  |   Duurzaamheid, Uncategorized

Rekentools materiaalgebonden milieuprestatie berekening

Vanaf 1 januari 2013 moet conform Bouwbesluit 2012 bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor nieuwbouwwoningen en kantoren met een g.o. groter dan 100 m2 een milieuprestatieberekening bijgevoegd worden. Deze berekening moet voldoen aan de SBK-Bepalingsmethode. Zonder deze berekening in principe geen vergunning. Met onderstaande rekentools kan de wettelijk verplichte milieuprestatie berekening uitgevoerd worden. PelserHartman kan de milieuprestatieberekening ook voor u kunnen uitvoeren, als...

Read More
12 april
  |   Bouwbesluit, Duurzaamheid, Energie en Energiekosten

Innovatieve ventilatiesystemen scoren minder goed in nieuwe EPC software

NEN 7120 Energieprestatie Op 6 september werd er in Utrecht een bijeenkomst georganiseerd door DGMR ter introductie van de nieuwe software voor het berekenen van de energieprestatie. Vanaf 1 april 2012 vervallen de huidige NEN-normen waarin beschreven staat hoe de energieprestatie van een gebouw berekend moet worden. Op het zelfde moment treed de nieuwe norm NEN7120 in werking, daarbij hoort ook...

Read More
06 september
  |   Duurzaamheid, Energie en Energiekosten

Phase Change Materials in de bouw

PCM staat voor Phase Change Materials. PCM materialen kunnen worden gebruikt voor het opslaan van energie, om deze energie op een later moment weer af te staan. Het materiaal heeft energie nodig om over te gaan van een vaste naar een vloeibare fase, hierdoor ontrekt dit materiaal warmte uit de omgeving en heeft dit dus een koelend effect. Wanneer het...

Read More
06 april