Deze afbeelding laat zien wat het effect is van 8 meter overstek op TO-juli