Deze casus laat zien wat het effect is van 30% van zonwering op TO-juli