Ontruimingsplannen en Vluchtwegplattegronden

Wanneer dient u te beschikken over een ontruimingsplan?

Een ontruimingsplan van gebouwen moet worden opgesteld in het kader van het Bouwbesluit in die gevallen dat een gebruiksmelding of gebruiksvergunning noodzakelijk is. Een ontruimingsplan is een integraal onderdeel van de gebruiksvergunning. De verplichting tot het opstellen van een ontruimingsplan staat eveneens omschreven in Arbowet artikel 15, en arbobesluit artikel 2.17.

Een gebruiksmelding of gebruiksvergunning, en daarmee dus de verplichting tot het opstellen van een ontruimingsplan, is in de volgende gevallen verplicht:

 • voor gebouwen waarin meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn;
 • voor gebouwen waar bedrijfsmatig gevaarlijke stoffen worden opgeslagen zoals aangegeven in de Regeling Bouwbesluit Brandveiligheid;
 • voor gebouwen waarin aan meer dan vier personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden gegeven;
 • voor gebouwen waarin aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft;

De ontruimingsplannen worden opgesteld volgens NEN8112

Inhoud ontruimingsplan

Een ontruimingsplan dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:

 • situatietekening;
 • gebouw- en organisatiegegevens;
 • taakverdeling algemeen en taakverdeling binnen elke organisatie;
 • vluchten, vluchtwegen en richtingen moeten éénduidig zijn; goede vluchtplannen
  zijn hierbij van cruciaal belang;
 • verzamelplaats: waar verzamelen buiten het gebouw?;
 • telefoonlijst (te waarschuwen personen/bedrijven, bijvoorbeeld in de directe omgeving);
 • logboek ontruimingsplan (t.b.v. ontruimingsoefening en registratie);
 • vluchtwegplattegronden van alle verdiepingen.

Vluchtwegplattegronden

Vluchtwegplattegronden conform NEN 1414: klik op de volgende link om een voorbeeld Vluchtplan te downloaden.

In het ontruimingsplan wordt gesteld dat in het gebouw van iedere verdieping een vluchtwegplattegrond goed zichtbaar moet worden opgehangen. In grotere gebouwen is het vaak verstandig op iedere verdieping meerdere plattegronden aan te brengen. Bijvoorbeeld bij elke nooduitgang of t.p.v. de handbrandmelders.

PelserHartman zorgt voor het afdrukken en inlijsten van de vluchtplannen. De vluchtplannen worden in kleur op papier afgedrukt en geplastificeerd. Vervolgens worden deze op een hardboard plaat geplakt en in een aluminium lijst zonder glasplaat gezet. De vluchtplanschildjes worden vaak middels een ‘hufterproof’ ophangsysteem gemonteerd aan de wand. Na de montage zijn de onderdelen van dit systeem niet meer zichtbaar en kunnen de schildjes dus ook niet zomaar meegenomen worden, tenzij men beschikt over de bijbehorende speciale sleutel.

Hoe maken we een vluchtplan?

Er zijn natuurlijk veel verschillende verschijningsvormen van een vluchtplan denkbaar. In dit stuk baseren we ons op het voorbeeld zoals te zien op deze pagina. Om dit resultaat te bereiken hebben we digitale tekeningen nodig van de bestaande plattegronden. Vaak zijn deze tekeningen beschikbaar.

PelserHartman vereenvoudigt de aangeleverde tekeningen en doet een voorstel in de positie van de vluchtplanschildjes in het gebouw. Tevens doen we een voorstel in het formaat, het soort lijst en de montagevoorzieningen. We gebruiken de wettelijk voorgeschreven symbolen en teksten en plaatsen uw bedrijfsgegevens op de plannen.

U heeft alleen de papieren tekeningen?

Als men alleen papieren tekeningen heeft dan zullen deze overgetekend moeten worden. Dit gebeurt vrij globaal aangezien de exacte maatvoering en detaillering van een minder groot belang is.

U heef helemaal geen tekeningen?

PelserHartman kan de situatie op locatie in kaart brengen indien u geen tekeningen heeft van de bestaande toestand.

Wat kost een vluchtplan?

Wilt u PelserHartman uw vluchtplannen laten verzorgen?
Dan kunt u het beste contact met ons opnemen zodat wij een offerte kunnen maken die gebaseerd is op uw specifieke wensen.