Gebruiksmelding of omgevingsvergunning brandveilig gebruik

PelserHartman heeft ruime ervaring met de organisatie rondom gebruiksmelding of omgevingsvergunning brandveilig gebruik. De afgelopen jaren hebben wij voor veel verschillende soorten gebouwen de brandveiligheidsituatie in kaart gebracht en geadviseerd hoe men aan de regelgeving kan voldoen; onderdeel daarbij is het doen van de gebruiksmelding of het aanvragen van de omgevingsvergunning brandveilig gebruik.

De gebruiksmelding of omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik van een bouwwerk

Voor bepaalde gebruiksfuncties in gebouwen (o.a. bedrijfsmatig overnachten en verzorging) is een gebruiksmelding of omgevingsvergunning brandveilig gebruik vereist, zoals sinds 1 april 2012 is vastgesteld in het bouwbesluit. In deze vergunning zijn de voorwaarden voor het brandveilig gebruik van een bouwwerk vastgelegd. Ook bestaande gebouwen vallen onder de voorwaarden voor een gebruiksvergunning.

Aanvragen van de gebruiksmelding of omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

Voldoet een bouwwerk niet aan de gestelde norm van brandveiligheid, dan krijgt de gebruiker doorgaans een bepaalde termijn om onveilige zaken aan te passen. PelserHartman adviseert u over de noodzakelijke aanpassingen en begeleidt u bij het traject van aanvraag tot verlenen van de vergunning. Tegelijkertijd fungeren wij als intermediair tussen u en de brandweer.

Brandend gebouw

Meldingsplicht gebruiksvergunning

In veel andere gevallen is er sprake van een gebruiksmelding. Dit is het geval indien er meer dan 50 personen in een gebouw aanwezig zijn. Er is dan geen vergunning vereist: u dient alleen het gebruik te melden. U moet wel net als bij een vergunning aan de wet-en regelgeving voldoen.

U kunt zelf een melding doen, maar er zijn tekeningen en een aantal specifieke gegevens vereist. PelserHartman kan de gebruiksmelding snel en vlekkeloos voor u verzorgen.

Brandveiligheidsscan gebruiksmelding of omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

Mocht u twijfelen aan de huidige brandveiligheidsvoorzieningen van uw gebouw, dan kunnen wij voor u een brandveiligheidscan uitvoeren. Aan de hand van een checklist vindt een stapsgewijze inspectie plaats die resulteert in een rapportage met tekening met verbeterpunten. Daarin treft u, naast onze bevindingen, een passend advies aan waarmee u aan alle regelgeving voldoet. Zo bent u verzekerd van een brandveilige werkomgeving.

Heeft u dan nog vragen bel ons dan, wij geven u snel duidelijkheid.